รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9176 นายรัชชานนท์   กิ่งเกษ 40/6 ม. ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/089-8570-615 กำลังดำเนินการ 
9177 นางสาวรัชฎา   แสงชาติ 149 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
9178 นางสาวรัชดา   โมลาสี 172 ม.13 บ.คำเขื่อน ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210  กำลังดำเนินการ 
9179 นางสาวรัชดาภรณ์   เจริญ 41 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160กำลังดำเนินการ 
9180 นางสาวรัชนี   เครื่องทิพย์ 77 ม.6 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9181 นางสาวรัญธิดา   ศึกสะท้าน 10 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9182 นายรัฐกิจ   ดีโดดน้อย 64/118 ม.หม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/0886858933 กำลังดำเนินการ 
9183 นายรัฐกิจ   อินทร์จันทร์ 168 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 00879335658  กำลังดำเนินการ 
9184 นายรัฐศาสตร์   กมลพานิชย์ 46/544 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9185 นายรัตชานนท์   อุปการะ 551/106 ม.- บ.- ซ. ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 
9186 นางสาวรัตติกาล   มณีวงค์ 24 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500939231440 กำลังดำเนินการ 
9187 นางสาวรัตติยา   ศิริ 116/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180กำลังดำเนินการ 
9188 นายรัตนะ   พลเสน 145 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9189 นายรัตนะภูมิ   เม้ยสมัค 61/47 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9190 นางสาวรัตนา   รุ่งสี 13 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000859533476 กำลังดำเนินการ 
9191 นางสาวรัตนากร   คล่องแคล้ว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110085-4371007 กำลังดำเนินการ 
9192 นางสาวรัตนาภรณ์   ทองอ่อน 164 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170กำลังดำเนินการ 
9193 นายราชศักดิ์   ช่อผูก 150/30 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 861200884492331 กำลังดำเนินการ 
9194 นายรามณรงค์   คำมั่น 46 ม.8 บ.บ้านห้วยยาง ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200861636033  กำลังดำเนินการ 
9195 นายราเชนทร์   อารยะญาณ 7 ม.- บ.- ซ.3 ถ.ตัณฑ์วีระ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
9196 นางสาวรุจิรัตน์   เพ็งทำมา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9197 นายรุสลี   ลาเตะ 81/28 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000872905369  กำลังดำเนินการ 
9198 นางสาวรุ่งกานดา   วุฒิพันธ์ 99 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
9199 นางสาวรุ่งนภา   บุญมี 305 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9200 นางสาวรุ่งฟ้า   ขำคม 56 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 22160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394