รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9176 นางสาวศิริยาภรณ์   ขาวแก้ว 138 ม.4 บ.เหล่าทุ่ง ซ.- ถ.- ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 481300611372012 กำลังดำเนินการ 
9177 นางสาวศิริรัตน์   ดงตะใน 433 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
9178 นางสาวศิริลักษณ์   ศรีเอม 120 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
9179 นางสาวศิริลักษณ์   พันเสนา ึึ77 ม.17 บ.ตาด ซ. ถ. ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250  กำลังดำเนินการ 
9180 นางสาวศิริลักษณ์   ไชยรา 37 ม.2 บ.หนองเดิ่น ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
9181 นางสาวศิริลักษณ์   คำมุงคุณ 119 ม.10 บ.คำป่าหลาย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
9182 นางสาวศิริวรรณ   รัตนะมณี 99 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 511700819801938  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9183 นางสาวศิริวรรณ   วงศ์อินทร์ 122/6 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9184 นายศิริวัฒน์   รัตนโสภา 941 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 471100980278775 กำลังดำเนินการ 
9185 นายศิลา   เจริญพงศ์ 338/218 ม.- บ.- ซ.สรงประภา12 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100870808958 กำลังดำเนินการ 
9186 นายศิวะภูมิ   ขันคำ 188 ม.2 บ.โนนกุง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300892242158  กำลังดำเนินการ 
9187 นางสาวศิโรรัตน์   สวนปัญญา 224/452 ม.3 บ.- ซ. ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230กำลังดำเนินการ 
9188 นายศุภกร   คนซื่อ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9189 นางสาวศุภกานต์   จูมไม้เมือง 163 ม.7 บ.กุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9190 นายศุภชัย   ธรรมโชติ 165 ม.- บ.- ซ.จรัญฯ13 ถ.จรัญฯ ต.แขวงวัดท่าพระ อ.เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 106000816413412 กำลังดำเนินการ 
9191 นางสาวศุภธิดา   หวังหิรัญกุล 3 ม.- บ.- ซ.เทิดราชัน45 ถ.เทิดราชัน ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100929919098 กำลังดำเนินการ 
9192 นางสาวศุภนิดา   ขันตี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
9193 นางสาวศุภลักษณ์   อุกิจทรัพย์ 77/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9194 นายศุภวิชญ์   พันธรักษ์ 485/147 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200814080864 กำลังดำเนินการ 
9195 นางสาวศุภานัน   ภูสอน 195 ม.5 บ.บ้านกุดดู่ ซ. ถ. ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
9196 นายศุภเดช   ไพจิตร 70/137 ม.9 บ.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล3 ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400840162774  029167712  กำลังดำเนินการ 
9197 นางสาวศุวนันท์   สินประเสริฐ 216/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330กำลังดำเนินการ 
9198 นางสาวสกุลตรา   มนต์สิงห์ 184 ม.5 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9199 นายสถิตย์   ใครบุตร 78 ม.6 บ.นาโพธิ์น้อย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9200 นายสมชาย   นาคศรี 3/25 ม.- บ.- ซ. ถ.นครสวรรค์ ต.แขวงสำราญราษฎร์ อ.เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386