รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9176 นายสมพงษ์   พาพานทาง 26 ม.12 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9177 นายสมพร   อุ่นจิต 44 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9178 นางสาวสมฤดี   ลิมานิ 69 ม.3 บ.บ้านนาลาน ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-620741955 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9179 นางสาวสมฤดี   ศึกษาสิน 36/2 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9180 นางสาวสมฤทัย   เสียงสถิต 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000914532431 กำลังดำเนินการ 
9181 นางสาวสมฤทัย   พุธพริ้ง 11 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800904378619  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9182 นางสาวสมิตานัน   ฟั่นสาย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9183 นายสมโชค   บุตรประชา 59 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190กำลังดำเนินการ 
9184 นางสาวสรณีย์   จำปานิล 80 ม.12 บ.เทพมงคล ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200852276876 กำลังดำเนินการ 
9185 นายสรวิชญ์   มูระคา 227 ม.- บ.- ซ.จรัญฯ2 ถ.จรัญฯ ต.แขวงวัดท่าพระ อ.เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 106000837141489 กำลังดำเนินการ 
9186 นางสาวสราลี   สวัสดิสุข 251/76 ม.- บ.- ซ.สัมมากร 53 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9187 นายสราวุธ   หล่อยดา 153 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช 86 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500847174176 กำลังดำเนินการ 
9188 นายสราวุธ   นิยมทวี 92 ม.4 บ.โพนใหญ่ ซ. ถ. ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
9189 นางสาวสริตา   แหลมทอง 132 ม.- บ.- ซ.ปุณณวิถี20 ถ.สุขุมวิท 101 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260089-1245934  กำลังดำเนินการ 
9190 นางสาวสรินยา   สีเหลือง 177 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9191 นางสาวสรีน่า   ทองมุกดากุล 38/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130กำลังดำเนินการ 
9192 นางสาวสลินทิพย์   ภัคดี 3/71 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.- จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9193 นายสหรัฐ   มีประกอบ 296 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 660000914692213  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9194 นายสหรัฐ   สมบูรณ์ 100 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200908584625 กำลังดำเนินการ 
9195 นายสหรัฐ   สุดพุด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9196 นายสหวิริยะ   วงศ์รักษ์ 711/8 ม.- บ.- ซ.ปุณณวิถี 25 ถ.สุขุมวิท 101 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600851251551 023325137 กำลังดำเนินการ 
9197 นายสหัสวรรษ   ขจรเพชร 1218 ม.- บ.- ซ.จุฬา4 ถ.จุฬา4 ต.แขวงปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  กำลังดำเนินการ 
9198 นายสหัสวรรษ   เหล่าแช่ม 174/2 ม.1 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
9199 นางสาวสองนารี   ทองทับ 267 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
9200 นายสองพัน   ดาผา 192 ม.7 บ.บ้านพงษ์ทองคำ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384