รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9201 นางสาวสัจจพร   สังข์เสียงสูง 78/3 ม.3 บ.ท่าพะเนียด ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000904328803 กำลังดำเนินการ 
9202 นายสัตยา   เลาว้าง ุุ66 ม.11 บ.- ซ.- ถ. ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200กำลังดำเนินการ 
9203 นายสาการียา   ลาเต๊ะ 69 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
9204 นายสามารถ   สุขชื่น 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
9205 นายสายชล   บัวหุ่ง 169 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9206 นางสาวสายธาร   วิเศษสรรพ์ 160/17 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.- ต.- อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร -กำลังดำเนินการ 
9207 นางสาวสายธาร   งอยภูธร 58/146 ม.- บ.โคกแฝด ซ.- ถ.เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300867871957 กำลังดำเนินการ 
9208 นางสาวสายฝน   ทุมรินทร์ 180/18 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 201500859072959 กำลังดำเนินการ 
9209 นางสาวสายรุ้ง   รันพิศาล 127 ม.9 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9210 นางสาวสาวารี   พอมะลี 104 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9211 นายสิทธิชัย   มณีรัตน์ 53 ม.7 บ.บ้านต้าย ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9212 นางสาวสินีนารถ   คล้ายสิงห์ 361 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 711900929011685 กำลังดำเนินการ 
9213 นายสิริดิษย์   สิริเขมวัฒน์ 90/73 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212008-6787-8010 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9214 นางสาวสิริธิดา   น้อยฉวี 1974/10 ม.- บ.- ซ.จันทน์25 ถ.จันทน์ ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120094-1614085  กำลังดำเนินการ 
9215 นางสาวสิรินยา   หอมสมบัติ 25/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9216 นายสิริพงษ์   มะสะบุตร 70 ม.10 บ.กองลม ซ. ถ. ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350  กำลังดำเนินการ 
9217 นางสาวสิริมา   รุ่งวีระกาญจน์ 79 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200833119389 กำลังดำเนินการ 
9218 นางสาวสิริลักษณ์   ธูปเมือง 135/207 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 56 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200832790593  กำลังดำเนินการ 
9219 นายสิริศักดิ์   นาควิเชียร 338/218 ม.5 บ.- ซ.29 ถ.สายไหม ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 102200817654043 กำลังดำเนินการ 
9220 นายสืบสกุล   ชะอุ้ม 954/60 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9221 นางสาวสุกัญญา   ใจยวน 24 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000907019765 กำลังดำเนินการ 
9222 นางสาวสุกัญญา   จันทวี - ม.- บ.บ้านขาม ซ. ถ. ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120กำลังดำเนินการ 
9223 นางสาวสุกัยนะห์   กาเราะ 25/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000630959032  กำลังดำเนินการ 
9224 นางสาวสุกานดา   นิยมเดชา 163 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130083-6544866 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9225 นายสุกิจ   สมากล 31 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130082-2665038  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384