รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
901 นายวรวิช   ทองแจ้ง 14/1 ม.5 บ.หนองยวน ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
902 เด็กชายวรวุฒิ   แซ่ล้อ 170/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
903 เด็กชายวรัชญ์   ผึ้งศรี 195/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 841400845458676 กำลังดำเนินการ 
904 เด็กหญิงวรัญญา   กลมเมือง 42 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-3181855 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
905 เด็กชายวรากรณ์   ชัยณรงค์ 62 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
906 นางสาววราพร   คงเพ็ง 100 ม.8 บ.บ้านหนองยูง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
907 เด็กหญิงวราพร   จิ่งต๊ะ 0/89 ม.10 บ.กองลมใหญ่ ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350  กำลังดำเนินการ 
908 เด็กหญิงวราภรณ์   จันทุดุม 19/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 221100861478072 กำลังดำเนินการ 
909 นายวราวุฒ   พุ่มชะเอม 14/1 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300823547870  กำลังดำเนินการ 
910 นายวราห์   สำลี 61 ม.3 บ.เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
911 เด็กหญิงวริณฐิตา   อาหมาย 21/3 ม.3 บ.ช่องไทร ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-3167085 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
912 นายวรินทร   เล็กคุณา 76 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
913 เด็กชายวรินธร   บัวศรี 48/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
914 นายวรุฒิ   แป้นแย้ม 8/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
915 เด็กชายวรเวช   อุดมพันธ์ 12/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
916 เด็กหญิงวศินี   ละอองเงิน 244 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100640161312  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
917 เด็กชายวัชรพงษ์   อินทวงศ์ 72 ม.2 บ.หวด ซ. ถ. ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110  กำลังดำเนินการ 
918 เด็กชายวัชรพล   บุญมานัด 51 ม.8 บ.บ้านโพธิ์ตก ซ. ถ. ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
919 เด็กชายวัชระ   กอนรัมย์ 75 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
920 เด็กชายวัชรินทร์   รัตนบุรี 6 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
921 เด็กชายวันชนะ   หอมรำพึง ุุ66/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
922 เด็กชายวันชัย   เนรมิตร 57 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
923 เด็กชายวันดี   ไม่ทราบ 397 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
924 เด็กชายวันเฉลิม   สินธุวัตร 81 ม.10 บ.บ้านห้วยยาง ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
925 เด็กชายวันเด่นชัย   ชูวิเชียร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396