รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9251 นางสาวรุจิรัตน์   เพ็งทำมา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9252 นายรุสลี   ลาเตะ 81/28 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000872905369  กำลังดำเนินการ 
9253 นางสาวรุ่งกานดา   วุฒิพันธ์ 99 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
9254 นางสาวรุ่งนภา   บุญมี 305 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9255 นางสาวรุ่งฟ้า   ขำคม 56 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 22160กำลังดำเนินการ 
9256 นางสาวรุ่งฤดี   แก้วกันยา 109 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110กำลังดำเนินการ 
9257 นางสาวรุ่งฤดี   คงเหลือ 134 ม.5 บ.ตะแพน ซ. ถ. ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190  กำลังดำเนินการ 
9258 นายรุ่งโรจน์   น้อยแก้ว 5/2 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9259 นางสาวรูสนานี   เปาะอีแต 68/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9260 นายฤทธิชัย   นวลคง 1035 ม.5 บ.ตะแพน ซ. ถ. ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 931900849662969  กำลังดำเนินการ 
9261 นางสาวลลิตา   เครือแก้ว 31 ม.- บ.- ซ.พระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 1- 10 ถ.- ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9262 นางสาวลลิตา   แสวงชน 78 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200821189225 กำลังดำเนินการ 
9263 นางสาวลักษณพร    ไชยฮะ 59/161 ม.หม บ. ซ. ถ. แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510/ ซ.ราษฎร์อุทิศ54 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10150086-8995966  กำลังดำเนินการ 
9264 นางสาวลักษิกา   ช่อประพันธ์ 63/274 ม.- บ.- ซ.ราษฏร์พัฒนา ถ.- ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9265 นางสาวลัดดาวัลย์   สาครขันธ์ 124 ม.6 บ.นาหนองทุ่ม ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9266 นางสาวลัลนา   น้อยพิชัย 253/1447 ม.3 บ.พูนสินธานี ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200897836556 029184535 กำลังดำเนินการ 
9267 นายลุกมัน   ยูเละ 83/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9268 นายวชิระพันธ์   พ่อพิลา 53 ม.1 บ.หนองแซง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9269 นางสาววนิดา   พามา 52 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170093-3172901 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9270 นางสาววนิดา   ยอดคีรียง 95 ม.10 บ.มหาวัน ซ.- ถ.- ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 631100932549289 กำลังดำเนินการ 
9271 นางสาววรดา   บูสามารถ 5/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
9272 นางสาววรดา   ยาพิลา 3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว 85 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9273 นายวรภพ   ผลสินธ์ 310/469 ม.- บ.- ซ.3 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100870061220 กำลังดำเนินการ 
9274 นางสาววรรญา   พูลสมบัติ 132/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ. ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  กำลังดำเนินการ 
9275 นางสาววรรณกานต์   สุริวงค์ 69 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396