รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9251 นายวาสุเทพ   ทองพันทา 33 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000901454828 กำลังดำเนินการ 
9252 นางสาววิจิตรา   เอกสุวรรณ์ 134 ม.1 บ.หางดง ซ. ถ. ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240  กำลังดำเนินการ 
9253 นางสาววิจิตรา   งามสิน 136 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300892149098 กำลังดำเนินการ 
9254 นางสาววิชชุดา   ลุมา 245 ม.2 บ.หนองฮี ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
9255 นายวิชัย   สีรวมสิน 168 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9256 นายวิชาฤทธิ์   เที่ยงวัน 11 ม.9 บ.ปางควาย ซ. ถ. ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350  กำลังดำเนินการ 
9257 นายวิชาฤทธิ์   ทองบุตร 60 ม.7 บ.บ้นพงษ์ทองคำ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9258 นายวิทยา   อินทร์เพ็ง 366 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110กำลังดำเนินการ 
9259 นายวิทยา   ดาพั่ว 48 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9260 นายวิทวัส   ปุนละมี ๅ328 ม.15 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9261 นายวิทวัส   วันชัย 141 ม.7 บ.มอกระท้อน ซ. ถ. ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140  กำลังดำเนินการ 
9262 นางสาววิภาดา   ใจทน 259 ม.4 บ.โพนทอง ซ. ถ. ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
9263 นางสาววิภารัตน์   งามสวย 23/59 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย54 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400940903684 กำลังดำเนินการ 
9264 นางสาววิภารัตน์   ผู้กำจัด 40 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
9265 นางสาววิภาวี   พิตะพันธ์ 522/9 ม.5 บ.ขัวโก ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9266 นางสาววิมล   มณีใส 25/206 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9267 นายวิมล   แซ่โซ้ง 40 ม.10 บ.โละโคะ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000912876816 กำลังดำเนินการ 
9268 นายวิมล   พรมลี 85 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
9269 นางสาววิมลวรรณ   หากะวี 259/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.นราธิวาสน์ฯ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
9270 นายวิรัตน์   สะหะมัน 51/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
9271 นางสาววิละดา   คำภูษา 53 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150กำลังดำเนินการ 
9272 นางสาววิลินทร์   เฉลิมทรัพย์ 117/285 ม.- บ.- ซ.วัชรปราณี ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200891709477 กำลังดำเนินการ 
9273 นายวิวรรธน์   อุ่นให้ผล 164 ม.11 บ.ลุคุ ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9274 นายวิวรรธน์   รัตตะพันธุ์ 1106 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100858125584 กำลังดำเนินการ 
9275 นายวิวันชัย   หอมประเสริฐสุข 370/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000928084385 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392