รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9276 นายสุนัทที   สุขสวย 16/1 ม.- บ.- ซ.กำนันมานพ ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200853307713 กำลังดำเนินการ 
9277 นางสาวสุนันทา   บัวคง 118/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9278 นางสาวสุนันรัตน์   กุโนรัมย์ 227 ม.6 บ.สารภี ซ.- ถ.- ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9279 นางสาวสุนิตา   พิมพ์แสน 84 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200931901095 กำลังดำเนินการ 
9280 นางสาวสุนิตา   คณาพงศ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำเป็น อ.แกลง จ.ระยอง 21110091-5917735 กำลังดำเนินการ 
9281 นางสาวสุนิษา   ใจยวน 24 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000907019765 กำลังดำเนินการ 
9282 นางสาวสุนิษา   บรรลือหาญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9283 นางสาวสุนิสา   หลีหาด 41 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110087-3983833 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9284 นางสาวสุนิสา   พรมปัญญา 12/12 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9285 นางสาวสุนิสา   โพธินา 455 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9286 นางสาวสุนีย์   เจะมัน 540 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9287 นางสาวสุปราณี   อรชุน 374 ม.- บ.- ซ.- ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000867598445 กำลังดำเนินการ 
9288 นางสาวสุพรรษา   บุญคำ 100 ม.1 บ.ศรีวิชัย ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9289 นางสาวสุพลรัตน์   จำปาขาว 11/122 ม.0 บ.- ซ.อาจทรัพย์เหนือ ถ.จอมทอง ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9290 นายสุพศิน   ลิขิตธรรมานุกูล 175/51 ม.- บ.- ซ.- ถ.สรงประภา 14 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100831774750 กำลังดำเนินการ 
9291 นางสาวสุพัตตรา   มัฐผา 53 ม.2 บ.โคกเจริญ ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100913495772  กำลังดำเนินการ 
9292 นางสาวสุพัตรา   อุทาการ 281 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9293 นางสาวสุพัตรา   ใจทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
9294 นางสาวสุพัตรา   ลู่สกุลไตรพิทักษ์ 14/22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
9295 นางสาวสุพัตรา   สิงห์ทอง 305 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9296 นางสาวสุพิชฌา   พชรพัฐนนท์ 45 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทอดไท ต.แขวงปากคลองภาษีเจริญ อ.เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160กำลังดำเนินการ 
9297 นายสุภชัย   ป้อมหิน 58/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9298 นางสาวสุภชา   สินทรัพย์มากมี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9299 นายสุภวินท์   ดอนเมือง 7/103 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง105/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400988151880 กำลังดำเนินการ 
9300 นางสาวสุภัค   ลุงต๊ะ 251/ช ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385