รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9276 นางสาวสุภชา   สินทรัพย์มากมี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9277 นายสุภวินท์   ดอนเมือง 7/103 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง105/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400988151880 กำลังดำเนินการ 
9278 นางสาวสุภัค   ลุงต๊ะ 251/ช ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
9279 นางสาวสุภัทรา   ไม้แก้ว 304/774 ม.- บ.- ซ.พึ่งมี 50/36 ถ.สุขุมวิท 93 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600818757229 027413260 กำลังดำเนินการ 
9280 นางสาวสุภัสสร   รักรู้ 54/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
9281 นางสาวสุภาทิพย์   หินมพรหม 72 ม.3 บ.บ้านบอน ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9282 นางสาวสุภานันท์   พุ่มนารินทร์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
9283 นางสาวสุภาพร   ศรีลาจันทร์  169 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9284 นางสาวสุภาพร   บุญราช 144 ม.15 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9285 นางสาวสุภาพร   สมทรัพย์ 26/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140080-6484536 กำลังดำเนินการ 
9286 นางสาวสุภาพร   ฉินทะนัน 4 ม.7 บ.ไผ่ ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9287 นางสาวสุภาภรณ์   นิวอนรัมย์ 194 ม.12 บ.หนองหัววัว ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160093-4896349 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9288 นางสาวสุภาภรณ์   ลิ้มประภา 21/3 ม.- บ.- ซ.จตุโชติ10 ถ.จตุโชติ ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9289 นางสาวสุภาภรณ์   แสนสุริวงศ์ 31 ม.1 บ.บ้้านหนองแซง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 47210  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9290 นางสาวสุภารัตน์   เชยชื่นจิตร 3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
9291 นางสาวสุภารัตน์   หวายเหลา 64/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9292 นางสาวสุภารัตน์   มีชะนะ 127 ม.17 บ.นาโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9293 นางสาวสุภาวดี   วงศ์สุนทร 23 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170094-5270385 กำลังดำเนินการ 
9294 นางสาวสุมิตรา   กาแก้ว 326 ม.4 บ.บ้านคลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-950401667 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9295 นางสาวสุมินตรา   กุลนอก 112 ม.2 บ.บ้านพอก ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300804841615 กำลังดำเนินการ 
9296 นายสุรชัย   ใจสว่าง 260 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140093-7266519 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9297 สามเณรสุรชัย   เหลื่อมศรีจันทร์ 59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  กำลังดำเนินการ 
9298 นายสุรชาติ   เซี่ยงฉิน 53 ม.1 บ.ม่วงเดียด ซ.- ถ.- ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300874438358 กำลังดำเนินการ 
9299 นางสาวสุรัสวลี   ทรัพย์พรมงคล 25/206 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9300 นางสาวสุราวดี   สุขผดุง 61 ม.22 บ.วังทอง ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 27000038502220 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384