รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9301 นายวรายุส   ทุมทา 240 ม.1 บ.บงเหนือ ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9302 นายวราวุธ   สุขัง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
9303 นางสาววริศรา   ไวยประสิทธ์ิ์ 132 ม.- บ.สุขเจริญพัฒนา ซ.โพธิแก้ว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240098-9627985 027312542 กำลังดำเนินการ 
9304 นางสาววริศรา   เตียงงา 125 ม.5 บ.บ้านสมดี ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300979305119 กำลังดำเนินการ 
9305 นางสาววริษฐา   หล้าหลัง 17/3 ม.1 บ.ริมคลองวังเจ้า ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 630000937929792 กำลังดำเนินการ 
9306 นางสาววริษา   วงษ์ตานี 14/22 ม.- บ.พฤกษาวิลล์ ซ.พุทธบูชา ถ.พระรามที่ ต.แขวงบางมด อ.เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 101400902301828 กำลังดำเนินการ 
9307 นางสาววลัยพรรณ   เพชรสุวรรณ์ 92 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
9308 นางสาววลัยลักษณ์   นามน้อย 33 ม.8 บ.เหล่าเจริญ ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
9309 นายวศิน   ทองย้อย 9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9310 นางสาววศินทรา   ซุ่นสั้น 8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130กำลังดำเนินการ 
9311 นายวสวัตต์   ชูแช่ม 799/52 ม.2 บ.- ซ.รามคำแหง 164 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9312 นายวสิทธิ์   ยาหยาหมัน 90/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180089-9205089 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9313 นายวสุ   สหวิชญกุล 79 ม.- บ.- ซ.27 ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120089-1253864  กำลังดำเนินการ 
9314 นายวสุพล   นาครทรรพ 242 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65000099-2694589  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9315 นายวัชระ   กิ้มติ้น 28 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9316 นายวัชระพงษ์   ฮาดคะดี 217 ม.7 บ.โนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9317 นางสาววัชรากร   คงดี 7 ม.- บ.- ซ.5 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053242970 กำลังดำเนินการ 
9318 นายวัชรากร   ช่อทองดี  ม. บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
9319 นางสาววัชราภรณ์   หมันวาหาบ 170 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000869663899 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9320 นางสาววัชราภรณ์   สมบัติ 208/294 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110084-375-6010  กำลังดำเนินการ 
9321 นายวัชรายุทธ   สุดตา 68/135 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 164 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9322 นายวัชรินทร์   ใคร่นุ่นนา 715 ม.- บ.- ซ.- ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120082-0868628  กำลังดำเนินการ 
9323 นายวัชรินทร์   บัวใหญ่ 67 ม.10 บ.แสงจันทร์ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9324 นายวัฐปกรณ์   คุณัชญาศิรัณ 63/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9325 นายวัฒนพงษ์   เอี่ยมแจ้ง 940 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396