รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9351 นายศราวุธ   ชูบัว 38 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ปากฉลุย อ.่ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9352 นายศราวุธ   ทองคำ 83 ม.8 บ. นาสะเดา ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
9353 นางสาวศรุตยา   เกียรติเลขา 429/61 ม.- บ.- ซ.7 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100865492290 กำลังดำเนินการ 
9354 นางสาวศศิประภา   บุญส่ง 50/26 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9355 นางสาวศศิวิมล   หงส์สิงห์ 10 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400878101722 กำลังดำเนินการ 
9356 นายศศิวิมล   ดมอุ่นดี 19/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
9357 นางสาวศศิวิมล   ลาสุทธิ์ 130 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200997398763 กำลังดำเนินการ 
9358 นางสาวศศิวิมล   ชัยวัฒน์พิศาล 73 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800871706902  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9359 นายศักดิ์ตราวุฒิ   วิชัย 71 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9360 นายศักดิ์พล   หม็องพร้า 207 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 911100917323217  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9361 นายศักยพงษื   มลยงค์ 224 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
9362 นายศักรินทร์   รูปดี 84 ม.10 บ.คำป่าหลาย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
9363 นางสาวศิรประภา   สงครามรอด 658/11 ม.- บ.- ซ.ยูลิ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.สามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 102300896993471  กำลังดำเนินการ 
9364 นายศิริชัย   ภู่ทอง 1201 ม.4 บ.บ้านคลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-805398152 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9365 นางสาวศิรินทร์ญา   นามประมา 257 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9366 นางสาวศิรินภา   ฝักบัว 263 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9367 นางสาวศิรินันท์   ใจมนต์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9368 นายศิริพงศ์   ลาคำ 97 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140กำลังดำเนินการ 
9369 นายศิริพงษ์   ประชุมเหล็ก 45 ม.3 บ.บุ่งเขียน ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100872395667 กำลังดำเนินการ 
9370 นางสาวศิริพร   เนืองทอง 88 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9371 นางสาวศิริพร   ใจซื่อ 54 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9372 นางสาวศิริพิมล   สนิทบุญ 54/144 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9373 นายศิริมงคล   โคตรบุดดี 1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9374 นางสาวศิริยาภรณ์   ขาวแก้ว 138 ม.4 บ.เหล่าทุ่ง ซ.- ถ.- ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 481300611372012 กำลังดำเนินการ 
9375 นางสาวศิริรัตน์   ดงตะใน 433 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394