รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9376 นายอภิสิทธิ์   ผิวเงิน 5/427 ม.- บ.- ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา55/8 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9377 นายอภิสิทธิ์   คงแก้ว 33 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9378 นายอภิสิทธิ์   ต้นกันยา 112 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 411900870463371  กำลังดำเนินการ 
9379 นายอภิสิทธิ์   วรไกราช 67 ม.5 บ.หนองเค็ม ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9380 นายอภิสิทธิ์   หอมนาน 104/4 ม.3 บ.แม่ตืน ซ. ถ. ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 511100612835980  กำลังดำเนินการ 
9381 นายอภิเดช   สายธารทอง 141/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000892549631 กำลังดำเนินการ 
9382 นางสาวอมรมาศ   วรมาศ 59 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120089-1804379 กำลังดำเนินการ 
9383 นางสาวอมรรัตน์   ทองม่วง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9384 นางสาวอมรรัตน์   วรมาศ 59 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120032399341 กำลังดำเนินการ 
9385 นางสาวอมรา   มูฮำหมัดสลาม 238/1 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
9386 นางสาวอมราวดี   เฉยวิชิต 1769/70 ม.- บ.รัชวิน ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200896686342  กำลังดำเนินการ 
9387 นายอมรินทร์   มาศจด 241 ม.24 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-7877404 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9388 นางสาวอรจิรา   ทวิมังสะ 33/10 ม.- บ.- ซ.พึ่งมี 52 ถ.สุขุมวิท 93 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600891550174 027419171 กำลังดำเนินการ 
9389 นางสาวอรญา   บุญเรือง 177 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9390 นางสาวอรทัย   ยารักษ์ 42/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110084-9600829 กำลังดำเนินการ 
9391 นางสาวอรทัย   กลับชม 140/18 ม.- บ.- ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120088-6569127  กำลังดำเนินการ 
9392 นางสาวอรทัย   เพ็ชรนิล 26/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000810196207 กำลังดำเนินการ 
9393 นางสาวอรนภา   คิอินธิ 404 ม.17 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
9394 นางสาวอรนาฎ   พิมเสน 4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240กำลังดำเนินการ 
9395 นางสาวอรพรรณ   เทศไทย 34 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9396 นางสาวอรพินท์   ภูป่า 117/195 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120082-7259375  กำลังดำเนินการ 
9397 นางสาวอรวรรณ   คำศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9398 นางสาวอรอุมา   ราชไรกิจ 130 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 กำลังดำเนินการ 
9399 นางสาวอรอุมา   แก้วฝ่าย 63 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9400 นางสาวอรอุมา   ช่วยบำรุง 12 ม.9 บ.เขา ซ. ถ. ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384