รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9426 นายอนันต์ชัย   สารีวงศ์ 1 ม.5 บ.ป่าข่า ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9427 นางสาวอนางค์นุช   เรือนมูล 22 ม.7 บ.ดอนปอ ซ.- ถ.- ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9428 นายอนาวิน   แสงนาค 74 ม.3 บ.ดินดำ ซ. ถ. ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9429 นายอนิรุต   ชูใจ 85/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100810105132 กำลังดำเนินการ 
9430 นายอนิสรณ์   ฉายานนท์ 88//26 ม.3 บ.เดอะธารา ซ.พระยาสุเรนทร์ 35 ถ.พระยาสุเรนทร์ ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 029142060 กำลังดำเนินการ 
9431 นายอนุกูล   รอดภัย 79 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600-6035-6471 0-6035-6471 กำลังดำเนินการ 
9432 นายอนุชา   ศรีสมบัติ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9433 นายอนุชา   พิมเสน 22 ม.4 บ.บ้านโพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290085444483 กำลังดำเนินการ 
9434 นายอนุชิต   ทองดี 124 ม.8 บ.หนองแซง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9435 นายอนุพงศ์   พุ่มน้อย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9436 นายอนุพงษ์   จันทร 44 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9437 นายอนุพนธ์   ต้นพุฒ 804 ม.- บ.- ซ.นราธิวาสน์13 ถ.สาทร ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120095-6069996  กำลังดำเนินการ 
9438 นายอนุพล   ไชยชาติ 707 ม.5 บ.ยักษ์คุ ซ. ถ. ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100885391940 กำลังดำเนินการ 
9439 นางอนุวัทย์   ปัจจูมลี 397 ม.6 บ.บ้านโนนหอม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9440 นายอนุสรณ์   สุภโค 19/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สังฆสันติสุข ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300873467621 0-2988-2369 กำลังดำเนินการ 
9441 นายอนุสรณ์   โพติยะ 73 ม.3 บ.โพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 47190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9442 นางสาวอภัสรา   กาศร 35/94 ม.- บ.- ซ.เศวตวิทย์ ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10250089-7930389  กำลังดำเนินการ 
9443 นางสาวอภิชยา   นิลบุตร  90/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9444 นายอภิชาติ   เครือฝั้น 207/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
9445 นายอภิชาติ   จันทร์ศรี ึ7 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130กำลังดำเนินการ 
9446 นายอภิชาติ   สีเรือง 175/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180092-7293217  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9447 นางสาวอภิญญา   ควนเคี่ยม 155 ม.4 บ.บ้านลูโบ๊ะฆอเลาะ ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9448 นางสาวอภิญญา   จะข่อย 59 ม.20 บ.เลาลี ซ. ถ. ต. อ. จ. 0932813672  กำลังดำเนินการ 
9449 นางสาวอภิญญา   สุราราช 51 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 31130กำลังดำเนินการ 
9450 นางสาวอภิญญา   นอกสระ 37/23 ม.4 บ.บางปลา ซ.วัดบางปลา ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000876625074 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388