รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9426 นายสุทธิพงษ์   ก้านเหลือง 270/2 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9427 นายสุทธิพงษ์   นครแสน 20 ม.8 บ.เขาชัยโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000831627692 กำลังดำเนินการ 
9428 นายสุทธิพงษ์   สูรย์ราช 10 ม.10 บ.คำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9429 นายสุทธิมนต์   ปัสสา 3 ม.6 บ.บ้านบุ้งเสียว ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300801428253 กำลังดำเนินการ 
9430 นางสาวสุทิธิดา   ธัมกิตติคุณ 83/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางขุนเทียน อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150087-686-3941  กำลังดำเนินการ 
9431 นางสาวสุธารา   ภุมมาลา 178/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  กำลังดำเนินการ 
9432 นางสาวสุธาสินี   วัฒนพิทักษ์สกุล 92 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 441200875930879  กำลังดำเนินการ 
9433 นางสาวสุธาสินี   หาบสา 24/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
9434 นางสาวสุธาสินี   สวยงาม 182/2 ม.8 บ.แสงดาว ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9435 นางสาวสุธิดา   ศรีอุดร 116/6 ม.- บ.- ซ.จันทน์ 16 ถ.- ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120062-998-3766  กำลังดำเนินการ 
9436 นายสุนัทที   สุขสวย 16/1 ม.- บ.- ซ.กำนันมานพ ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200853307713 กำลังดำเนินการ 
9437 นางสาวสุนันทา   บัวคง 118/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9438 นางสาวสุนันรัตน์   กุโนรัมย์ 227 ม.6 บ.สารภี ซ.- ถ.- ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9439 นางสาวสุนิตา   พิมพ์แสน 84 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200931901095 กำลังดำเนินการ 
9440 นางสาวสุนิตา   คณาพงศ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำเป็น อ.แกลง จ.ระยอง 21110091-5917735 กำลังดำเนินการ 
9441 นางสาวสุนิษา   ใจยวน 24 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000907019765 กำลังดำเนินการ 
9442 นางสาวสุนิษา   บรรลือหาญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9443 นางสาวสุนิสา   หลีหาด 41 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110087-3983833 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9444 นางสาวสุนิสา   พรมปัญญา 12/12 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9445 นางสาวสุนิสา   โพธินา 455 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9446 นางสาวสุนีย์   เจะมัน 540 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9447 นางสาวสุปราณี   อรชุน 374 ม.- บ.- ซ.- ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000867598445 กำลังดำเนินการ 
9448 นางสาวสุพรรษา   บุญคำ 100 ม.1 บ.ศรีวิชัย ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9449 นางสาวสุพลรัตน์   จำปาขาว 11/122 ม.0 บ.- ซ.อาจทรัพย์เหนือ ถ.จอมทอง ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9450 นายสุพศิน   ลิขิตธรรมานุกูล 175/51 ม.- บ.- ซ.- ถ.สรงประภา 14 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100831774750 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392