รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9501 นางสาวสิริมา   รุ่งวีระกาญจน์ 79 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200833119389 กำลังดำเนินการ 
9502 นางสาวสิริลักษณ์   ธูปเมือง 135/207 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 56 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200832790593  กำลังดำเนินการ 
9503 นายสิริศักดิ์   นาควิเชียร 338/218 ม.5 บ.- ซ.29 ถ.สายไหม ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 102200817654043 กำลังดำเนินการ 
9504 นายสืบสกุล   ชะอุ้ม 954/60 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9505 นางสาวสุกัญญา   ใจยวน 24 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000907019765 กำลังดำเนินการ 
9506 นางสาวสุกัญญา   จันทวี - ม.- บ.บ้านขาม ซ. ถ. ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120กำลังดำเนินการ 
9507 นางสาวสุกัยนะห์   กาเราะ 25/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000630959032  กำลังดำเนินการ 
9508 นางสาวสุกานดา   นิยมเดชา 163 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130083-6544866 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9509 นายสุกิจ   สมากล 31 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130082-2665038  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9510 นางสาวสุกิจจา   อัมรารัมย์ 132 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 
9511 นายสุขสันต์   กงสะกาง 81 ม.9 บ.บ้านนาล้อม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9512 นางสาวสุจิตตรา   พิพิธธนาบรรพ์ 53/15 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000833498778 032603888 กำลังดำเนินการ 
9513 นางสาวสุจิตรา   พรมไตร 55/15 ม.- บ.- ซ.สายหยุด ถ.พหลโยธิน48 ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9514 นางสาวสุชญา   เวียงสมุทร 1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190กำลังดำเนินการ 
9515 นางสาวสุชาดา   สุขตาม 28/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240089-665-8769 กำลังดำเนินการ 
9516 นางสาวสุชาดา   ขวาวงศา 16 ม.10 บ.ดอนกลาง ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9517 นางสาวสุชาดา   ชลูด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110090-7641847 กำลังดำเนินการ 
9518 นางสาวสุชาดา   เสียงใหญ่ 236 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771500838159919 กำลังดำเนินการ 
9519 นางสาวสุณัฐตา   นันทสูน 79/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
9520 นางสาวสุณิสา   ฤทธิสิงห์ 351 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102100850463809  กำลังดำเนินการ 
9521 นางสาวสุดารัตน์   หนุนภิรมย์ขวัญ 271 ม.1 บ.หลังป่าข่า ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9522 นางสาวสุดารัตน์   นาโควงศ์ 209 ม.7 บ.ขาไก่ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9523 นางสาวสุดาวรรณ   สายชลรำไพ 127/4 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9524 นายสุทธิชัย   ไพราชสูง 198 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9525 นายสุทธิชัย   คงทรัพย์ ึ75 ม.6 บ.นาศรีสุข ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396