รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9501 นางสาวหนึ่งกมล   คณะพล 93 ม.4 บ.บางปลา ซ.- ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000984235941 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9502 นางสาวหนึ่งฤทัย   ยวนเศษ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
9503 นางสาวหนึ่งฤทัย   อุ่นทวง 343 ม.13 บ.บุ่ง ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9504 นายหยก   ตั้งธำรงกุล 12/5 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400816654774 กำลังดำเนินการ 
9505 นายหรรษกร   ธรรมศร 2029/26 ม. บ. ซ. ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
9506 นางสาวหัทยา   โพธิ์ดำ 14 ม.5 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9507 สามเณรหัสชัย   จันทร์เมือง 94/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
9508 นางสาวหัสดี   ดวงจันทร์ 156 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9509 นางสาวหัสวรรษ์   พุ่มสงวน 169/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 12150กำลังดำเนินการ 
9510 นายหัสไนย์   มุงแสน 80 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9511 นายอดิศร   นำยูรี 258 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140089-4644080 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9512 นายอดิเทพ   สิงห์สนั่น 4 แยก 6 ม.- บ.- ซ.14 ถ.เฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250096-2363566  กำลังดำเนินการ 
9513 นายอติกันต์   พรมโชติ 328/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9514 นายอติชาต   วิเชียรดี 100 ม.1 บ.บ้านดงเย็น ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100622944436  กำลังดำเนินการ 
9515 นางสาวอทิตยา   พรมชัย 211 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 621800871968474  กำลังดำเนินการ 
9516 นางสาวอธิชา   อินทร์ช้าง 79 ม.15 บ.ตองโขบ ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
9517 นายอธิชาติ   โกวิทวรเดชสกุล 48 ม.3 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9518 นายอธิพันธ์   บูชา 77/313 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200832859614  กำลังดำเนินการ 
9519 นางสาวอนงค์   สมตัว 123 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9520 นางสาวอนงค์ลักษณ์   ชีทอง 80/1 ม.1 บ.บ่อประดู่ ซ. ถ. ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9521 นายอนชา   เข็มทอง 20 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000806530190 กำลังดำเนินการ 
9522 นายอนพัทธ์   โพธิ์สาวัง 174 ม.5 บ.บ้านเดื่อ ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9523 นายอนวัช   กุลธินี 454/210 ม.- บ.- ซ.วัชรพล 3 ถ.วัชรพล ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9524 เด็กชายอนวัช   เกิดสมบัติ 28/511 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121500896855810  กำลังดำเนินการ 
9525 นายอนันต์ชัย   สารีวงศ์ 1 ม.5 บ.ป่าข่า ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392