รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9501 นางสาวอังคณา   เกลาเกลี้ยง 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130กำลังดำเนินการ 
9502 นางสาวอังค์วรา   ล้อมด้วยศรี 215 ม.2 บ.ดอนหัน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9503 นางสาวอัจฉรา   วงศ์ภักดี 11 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250กำลังดำเนินการ 
9504 นางสาวอัจฉรา   ชัยศรี 196 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9505 นางสาวอัซลีนา   มูนิ 29/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9506 นางสาวอัญชลี   พุฒโสม 111 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
9507 นางสาวอัญชัญ   จำปาจันทร์ 113 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9508 นางสาวอัญชิกา   ห้วยทรายทอง 10/13 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300849087239 กำลังดำเนินการ 
9509 นายอัฎราุธ   คึ้มยะราช 57 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9510 นางสาวอัฐจิมา   เหมรา 481 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 911100848453222  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9511 นายอับดุลรอฟาร   อาแว 380 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9512 นายอับดุลเลาะห์   มาเถอะ ึ7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
9513 นายอัฟฟาน   วาแม 24/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
9514 นายอัมรัน   เฮงดาดา 85 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9515 นายอัมราม   ดาโอะ 6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 940000841998805 กำลังดำเนินการ 
9516 นายอัรฟาน   ยูโซะ 36 ม.- บ.- ซ.- ถ.พิทักษ์ธานี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9517 นายอัษฎายุทธ   แถมสี 131 ม.15 บ.ก่อ ซ.- ถ.- ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9518 นายอัษฎาวุธ   คำมั่น 2 ม.2 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9519 นางสาวอัสมาวาตี   หะยีวานิ 3/7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9520 นายอาคม   นันสถิตย์ 153 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400807410803 กำลังดำเนินการ 
9521 นายอาซรีม   หลงหัน 152 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9522 นางสาวอาดีละห์   มะณีหิยา 125/1 ม.2 บ.บ้านตันหยง ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9523 นายอาทร   จันทร์แสงสี 48 ม.- บ.- ซ.หินอ่อน3 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200860509344 กำลังดำเนินการ 
9524 นางสาวอาทิตยา   จ้อยร่อย 114/2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9525 นางสาวอาทิตยา   จริยา 108 ม.5 บ.แม่นาจร ซ.- ถ.- ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700810242744 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388