รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9526 นางสาวอภิญญา   นอกสระ 37/23 ม.4 บ.บางปลา ซ.วัดบางปลา ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000876625074 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9527 นายอภินันท์   เสหลา 427 ม.2 บ.บ้านหาดทรายยาว ซ.- ถ.- ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9528 นายอภินันท์   โคตรตาแสง 90/6 ม.3 บ.โชคอำนวย ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9529 นายอภิรักษ์   ศิริสุรักษ์ 72/206 ม.- บ.- ซ.บางบอน62 ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
9530 นายอภิรักษ์   เหมราช 103/6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9531 นายอภิวัฒน์   น้ำทอง 35 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140088-3838978 กำลังดำเนินการ 
9532 นายอภิศักดิ์   ด้วงโต้ด 29 ม.1 บ.หนองฮี ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
9533 นางสาวอภิษฎา   ธรรมกุลธีระกิจ 7/14 ม.1 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
9534 นางสาวอภิษฏา   สุทธิวัวัฒน์ 136 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9535 นางสาวอภิสรา   เรืองอร่าม 233 ม.- บ.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-836580443 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9536 นางสาวอภิสรา   ปริปุรณะ 130 ม.6 บ.นาคำน้อย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
9537 นายอภิสิทธิ์   ผิวเงิน 5/427 ม.- บ.- ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา55/8 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9538 นายอภิสิทธิ์   คงแก้ว 33 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9539 นายอภิสิทธิ์   ต้นกันยา 112 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 411900870463371  กำลังดำเนินการ 
9540 นายอภิสิทธิ์   วรไกราช 67 ม.5 บ.หนองเค็ม ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9541 นายอภิสิทธิ์   หอมนาน 104/4 ม.3 บ.แม่ตืน ซ. ถ. ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 511100612835980  กำลังดำเนินการ 
9542 นายอภิเดช   สายธารทอง 141/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000892549631 กำลังดำเนินการ 
9543 นางสาวอมรมาศ   วรมาศ 59 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120089-1804379 กำลังดำเนินการ 
9544 นางสาวอมรรัตน์   ทองม่วง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9545 นางสาวอมรรัตน์   วรมาศ 59 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120032399341 กำลังดำเนินการ 
9546 นางสาวอมรา   มูฮำหมัดสลาม 238/1 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
9547 นางสาวอมราวดี   เฉยวิชิต 1769/70 ม.- บ.รัชวิน ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200896686342  กำลังดำเนินการ 
9548 นายอมรินทร์   มาศจด 241 ม.24 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-7877404 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9549 นางสาวอรจิรา   ทวิมังสะ 33/10 ม.- บ.- ซ.พึ่งมี 52 ถ.สุขุมวิท 93 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600891550174 027419171 กำลังดำเนินการ 
9550 นางสาวอรญา   บุญเรือง 177 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391