รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9526 นางสาวเกศมณี   กิจจานุกิจศิลป์ 173/2 ม.13 บ.ยางใต้ ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 503100913065467  กำลังดำเนินการ 
9527 นางสาวเกศแก้ว   ซุ้นสั้น 42 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9528 นายเกษม   แดงขุนทอง 208 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190กำลังดำเนินการ 
9529 นางสาวเกษราภรณ์   บัวศิลา 85 ม.5 บ.บ้านบ่อเสียว ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300908353837 กำลังดำเนินการ 
9530 นายเกียรติชัย   คำประสงค์ 48 ม.12 บ.โนนรุ่งเรือง ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9531 นายเกียรติชัย   ทีฆะโคตร 13 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
9532 นายเกียรติทรัพย์   สวัสดี 2508/709 ม.0 บ.- ซ.- ถ.ดินแดง ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 104000994952011 กำลังดำเนินการ 
9533 เด็กชายเกียรติยศ   คำอ้าย 63/1 ม.4 บ.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซ. ถ.โชตนา ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9534 นายเกียรติศักดิ์   ภาวะดี 5/1 ม.4 บ.นาเชือก ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 481600895046128 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9535 นายเกียรติศักดิ์   เฉลิมหมู่ 16 ม.14 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9536 นายเกียรติศักดิ์   สุระเสน 6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
9537 นายเกียรติศักดิ์   วันชัย 161/4 ม.16 บ.สุขสำราญ ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9538 นายเกียรติโยธา   สุนทรชื่น 159 ม.5 บ.- ซ.ไพรสน ถ.สวนส้ม ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 740000969922681  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9539 นายเก็บตะวัน   พันธุ์ท่าช้าง 157/50 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
9540 นางสาวเครือฟ้า   จองเจริญ 110/23 ม.- บ.- ซ.โพธิ์แก้ว ถ.โพธิ์แก้ว แยก 4 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240081-513-1252 กำลังดำเนินการ 
9541 นางสาวเจนจิรา   โจววิทูรกิจ  401/8 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600985489053 กำลังดำเนินการ 
9542 นางสาวเจนจิรา   อนุวัน 34 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 1024008-45607426 กำลังดำเนินการ 
9543 นางสาวเจนจิรา   โพนแสนคำ 99/392 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000988032365 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9544 นายเจริญศักดิ์   แจ้งประจักษ์ 34 ม.1 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9545 นายเจษฎา   ทาถี 107 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9546 นางสาวเจษฎาภรณ์   โพธิ์อินทะ 27 ม.5 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9547 นายเจษฎายุทธ   สุดเสนาะ 9/34 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย20 (ชูศักดิ์) ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200815536607 กำลังดำเนินการ 
9548 นายเฉลิมชัย   จันจุลา 51 ม.4 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9549 นายเฉลิมชัย   อังคะเว 51 ม.7 บ.เลิงนกทา ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300856318115  กำลังดำเนินการ 
9550 นายเฉลิมพล   ประทุมทอง 84 ม.10 บ.คำแคนน้อย ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300611214311  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386