รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9576 นางสาวอรทัย   กลับชม 140/18 ม.- บ.- ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120088-6569127  กำลังดำเนินการ 
9577 นางสาวอรทัย   เพ็ชรนิล 26/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000810196207 กำลังดำเนินการ 
9578 นางสาวอรนภา   คิอินธิ 404 ม.17 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
9579 นางสาวอรนาฎ   พิมเสน 4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240กำลังดำเนินการ 
9580 นางสาวอรพรรณ   เทศไทย 34 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9581 นางสาวอรพินท์   ภูป่า 117/195 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120082-7259375  กำลังดำเนินการ 
9582 นางสาวอรวรรณ   คำศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9583 นางสาวอรอุมา   ราชไรกิจ 130 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 กำลังดำเนินการ 
9584 นางสาวอรอุมา   แก้วฝ่าย 63 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9585 นางสาวอรอุมา   ช่วยบำรุง 12 ม.9 บ.เขา ซ. ถ. ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  กำลังดำเนินการ 
9586 นางสาวอรอุมา   งามยิ่ง 303/154 ม.- บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000923109371 กำลังดำเนินการ 
9587 นางสาวอรอุษา   ช่างคำ 122 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 572300830079160 กำลังดำเนินการ 
9588 นางสาวอริศรา   ธงอาษา 67 ม.1 บ.ศรีวิชัย ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9589 นางสาวอริสรา   พรมเกตุ 412/4 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง39 ถ.รามคำแหง 39 ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100841621386  กำลังดำเนินการ 
9590 นางสาวอริสา   ยาสาไชย 199 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200930542840 กำลังดำเนินการ 
9591 นางสาวอรีสราศ์   ศรีชาทุม 137/1 ม.- บ.ชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 080-8074377 กำลังดำเนินการ 
9592 นายอรุณ   แสนภูวา 122 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9593 นางสาวอรไพลิน   บุราณสาร 247 ม.1 บ.- ซ.- ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150กำลังดำเนินการ 
9594 นายอลงกรณ์    อินทร์แปลง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 211700817612143 กำลังดำเนินการ 
9595 นางสาวอลิน   พงศ์สำราญกุล 94/46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
9596 นางสาวอลิษา   โทโดโรกิ 159 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9597 นางสาวอักษราภัค   เสียงสถิต 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000930659247 กำลังดำเนินการ 
9598 นายอัครเดช   ภิรมชม 148 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9599 นางสาวอังคณา   คำอ้าย 42 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9600 นางสาวอังคณา   เรือศรีจันทร์ 42 ม.- บ.- ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500896649263 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392