รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9651 นางสาวอริสา   ยาสาไชย 199 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200930542840 กำลังดำเนินการ 
9652 นางสาวอรีสราศ์   ศรีชาทุม 137/1 ม.- บ.ชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 080-8074377 กำลังดำเนินการ 
9653 นายอรุณ   แสนภูวา 122 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9654 นางสาวอรไพลิน   บุราณสาร 247 ม.1 บ.- ซ.- ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150กำลังดำเนินการ 
9655 นายอลงกรณ์    อินทร์แปลง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 211700817612143 กำลังดำเนินการ 
9656 นางสาวอลิน   พงศ์สำราญกุล 94/46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
9657 นางสาวอลิษา   โทโดโรกิ 159 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9658 นางสาวอักษราภัค   เสียงสถิต 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000930659247 กำลังดำเนินการ 
9659 นายอัครเดช   ภิรมชม 148 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
9660 นางสาวอังคณา   คำอ้าย 42 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9661 นางสาวอังคณา   เรือศรีจันทร์ 42 ม.- บ.- ซ.- ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500896649263 กำลังดำเนินการ 
9662 นางสาวอังคณา   เกลาเกลี้ยง 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130กำลังดำเนินการ 
9663 นางสาวอังค์วรา   ล้อมด้วยศรี 215 ม.2 บ.ดอนหัน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9664 นางสาวอัจฉรา   วงศ์ภักดี 11 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250กำลังดำเนินการ 
9665 นางสาวอัจฉรา   ชัยศรี 196 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9666 นางสาวอัซลีนา   มูนิ 29/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9667 นางสาวอัญชลี   พุฒโสม 111 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
9668 นางสาวอัญชัญ   จำปาจันทร์ 113 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9669 นางสาวอัญชิกา   ห้วยทรายทอง 10/13 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300849087239 กำลังดำเนินการ 
9670 นายอัฎราุธ   คึ้มยะราช 57 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9671 นางสาวอัฐจิมา   เหมรา 481 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 911100848453222  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9672 นายอับดุลรอฟาร   อาแว 380 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9673 นายอับดุลเลาะห์   มาเถอะ ึ7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
9674 นายอัฟฟาน   วาแม 24/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
9675 นายอัมรัน   เฮงดาดา 85 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394