รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9676 นายอัมราม   ดาโอะ 6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 940000841998805 กำลังดำเนินการ 
9677 นายอัรฟาน   ยูโซะ 36 ม.- บ.- ซ.- ถ.พิทักษ์ธานี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9678 นายอัษฎายุทธ   แถมสี 131 ม.15 บ.ก่อ ซ.- ถ.- ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9679 นายอัษฎาวุธ   คำมั่น 2 ม.2 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9680 นางสาวอัสมาวาตี   หะยีวานิ 3/7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9681 นายอาคม   นันสถิตย์ 153 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400807410803 กำลังดำเนินการ 
9682 นายอาซรีม   หลงหัน 152 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9683 นางสาวอาดีละห์   มะณีหิยา 125/1 ม.2 บ.บ้านตันหยง ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9684 นายอาทร   จันทร์แสงสี 48 ม.- บ.- ซ.หินอ่อน3 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200860509344 กำลังดำเนินการ 
9685 นางสาวอาทิตยา   จ้อยร่อย 114/2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9686 นางสาวอาทิตยา   จริยา 108 ม.5 บ.แม่นาจร ซ.- ถ.- ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700810242744 กำลังดำเนินการ 
9687 นางสาวอาทิตยา   คำมา 18 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9688 นางสาวอาทิตยา   มัดยูโก๊บ 85/238 ม.1 บ.- ซ.เสรีไทย 9 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9689 นางสาวอาทิตยา   ศรีโชค 1/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000868773354 กำลังดำเนินการ 
9690 นางสาวอาทิตยา   กรวดกระโทก 136 ม.7 บ.เมืองเก่า ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100878551505  กำลังดำเนินการ 
9691 นายอานนท์   สันวัง 22/235 ม.- บ.- ซ. ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.แขวงบางเชือกหนัง อ.เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170  กำลังดำเนินการ 
9692 นายอานนท์   บริบูรณ์ 51 ม.10 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9693 นายอานนท์   กองพร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
9694 นายอานัส   วัฒนะ 450 ม.2 บ.บ้านเจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9695 นายอานัส   สาระภี 76 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130089-8759275 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9696 นางสาวอานีตา   ดอกา 95/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9697 นายอานูวา   กาโบะ 11/10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 91460กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9698 นายอาบีดีน   แดวามาลัย 142 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
9699 นางสาวอาฟีนี   สะอิ 21 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9700 นางสาวอาภัสระ   เสรีบูรณะพงศ์ 345 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290084-4465650 077-227673 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394