รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9701 นางสาวอาภาพร   สายอุราช 126 ม.7 บ.บ้านกุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9702 นางสาวอาภาศิริ   ถากงตา 49 ม.9 บ.โพนแพง ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
9703 นางสาวอามีนนา   สาและ 18 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9704 นางสาวอามีเนาะ   แซะแง 444 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9705 นางสาวอามีเน๊าะ   จารุ 208 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9706 เด็กหญิงอารยา   เหล่าทับ 227 ม.- บ.- ซ.วังทองหลาง ถ.- ต. อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
9707 นางสาวอารีซัน   กาซอ 63/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9708 นางสาวอารีนา   แวหะยี 45/47 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000898706923  กำลังดำเนินการ 
9709 นางสาวอารียา   สุ่มมาตร 8/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9710 นางสาวอารียา   วันคำ 5 ม.7 บ.โนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9711 นางสาวอารียา   พบอาชา 45/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ. ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300854228691 กำลังดำเนินการ 
9712 นางสาวอารียา   เสมเถื่อน 80/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000841251260 กำลังดำเนินการ 
9713 นางสาวอารีย์   นาคะอินทร์ 320 ม.11 บ.ปลาโหล ซ.- ถ.- ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
9714 นางสาวอารีรัตน์   เมฆแสน 83 ม.9 บ.ชุมชนพัฒนา ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9715 นางสาวอาลัดดา   มะเล็งลอย 22 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
9716 นายอาลิฟ   ลาแซ 26/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000808746928 กำลังดำเนินการ 
9717 นายอำนวย   จำปา 75 ม.12 บ.บ้านกุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9718 นางสาวอำพร   เขื่อนศิริ 157 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400984615682 กำลังดำเนินการ 
9719 นางสาวอำพัน   เณรนุ่น 25 ม.- บ.- ซ.ศรีบูรพา 16 ถ.ศรีบูรพา ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400998493538 กำลังดำเนินการ 
9720 นายอิงควัตต์   เดชพิสิฐพงศ์ 36/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300819861260 กำลังดำเนินการ 
9721 นายอิทธิพงศ์   พึ่งตำบล 25/54 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150กำลังดำเนินการ 
9722 นางสาวอินทิรา   จันทะมัง 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
9723 นางสาวอินทิราพร   วงษ์ษา 49 ม.1 บ.บ้านไร่สีสุก ซ.- ถ.- ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900837235541 กำลังดำเนินการ 
9724 นายอิรฟาน   หะยีอาแว 260 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 91450กำลังดำเนินการ 
9725 นายอีซอม   มะเด็ง 42036 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394