รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
951 เด็กชายวิภู   หลีสัน 138 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
952 เด็กหญิงวิมล   - 86 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
953 เด็กหญิงวิมลวรรณ   พลสังข์ 46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
954 เด็กชายวิรันดร์   พูนโคก 288/1 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
955 เด็กหญิงวิรันดา   วรบุตร 77/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
956 เด็กหญิงวิราสินี   หงษ์ทอง 199 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320กำลังดำเนินการ 
957 นายวิริทธิ์พล   หนูลิเต๊ะ 224 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
958 นางสาววิลาวัลย์   องสารา 160 ม.3 บ.บ้านเกาะยวน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
959 เด็กชายวิศิษฐ์   โมกขาว 31/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
960 เด็กชายวิศิษฐ์   เอียดวุ่น 13 ม.3 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 9000008-5894-9106 กำลังดำเนินการ 
961 นายวิษณุ   แสงซอ 60 ม.4 บ.หนองป่าข้าง ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100932157678  กำลังดำเนินการ 
962 เด็กชายวิษณุ   ประดับหยก 29/1 ม.9 บ.อมก๋อย ซ. ถ. ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
963 นายวิษณุ   อ้อนอุบล 340 ม.9 บ.ดงลาน ซ.ดงลาน ถ. ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220  กำลังดำเนินการ 
964 นายวิโรจน์   แก้วน้อย 41 ม.2 บ.ควนขัน ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
965 เด็กชายวีรพงศ์   สีดำ 23/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
966 เด็กชายวีรพงศ์   กาญจนา 9 ม.7 บ.บ้านกลาง ซ.- ถ. - ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
967 เด็กชายวีรพล   ควนข้อง 37/1 ม.6 บ.ท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120090-7129833 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
968 เด็กชายวีรภัทรา   เสาวนะ 217 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
969 เด็กชายวีรภาพ   ดอกบัว 174/2 ม.2 บ.ไร่เหนือ ซ. ถ. ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
970 เด็กชายวีรยุทธ   สระทองซัง 64 ม.6 บ.ลำพยา ซ.- ถ.- ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 77170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
971 เด็กชายวีรวุฒิ   ศากะพันธุ์ 130/8 ม.9 บ. - ซ. - ถ. - ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90130081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
972 เด็กชายวีรศักดิ์   ชูมณี 183 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120กำลังดำเนินการ 
973 เด็กชายวีระพงค์   ห้วยสม 88 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
974 นายวีระพล   ขาวผ่อง 205 ม.4 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
975 เด็กชายวีระพล   เจ๊ะมิน 18/2 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396