รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9726 นางสาวอุบลรัตน์   ช่องวารินทร์ 80 ม.5 บ.ทุ่ง ซ. ถ. ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9727 นางสาวอุศนา   สะมะแอ 133/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 961600980241030 กำลังดำเนินการ 
9728 นางสาวอุษณีย์   เจียมพจมาน 506/237 ม.3 บ.- ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.- ต.แขวงจอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9729 นางสาวอุษณีย์   พานทอง 186 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
9730 นางสาวอุษณีย์   ปานรังษี 2 ม.7 บ.ศรีไชย ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9731 นางสาวอุไรพร   เข็มบุญ 136 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190กำลังดำเนินการ 
9732 นางสาวอุไรวรรณ   ชัยวรรณวุฒิ 28 ม.4 บ.ตันหยงลิมอ ซ. ถ. ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9733 นางสาวอุไรวรรณ   ฝางคำ 294 ม.4 บ.หนองชาด ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 343500804905482  กำลังดำเนินการ 
9734 นายฮัซมัน   มะยีแต 142/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 901500955992301 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9735 นายฮาซัน   เจ๊ะอาลี 44 ม.- บ.- ซ.- ถ.หน้าวัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94100กำลังดำเนินการ 
9736 นายฮาริส   ยีละงู 268/11 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-805408429 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9737 นายฮาลีฟ   โต๊ะหมาด 36/12 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 58/3 ถ.สุขาภิบาล3 ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400841362031 กำลังดำเนินการ 
9738 นางสาวฮาวาตี   เจ๊ะสมอเจ๊ะ 341 ม.6 บ.บันนังสตา ซ. ถ. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130086-2853291  กำลังดำเนินการ 
9739 นายิปิยราช   สมบูรณ์ ุึ67 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9740 นางสาวเกจมณี   เสนาทิพย์ 86 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9741 นางสาวเกรดวรินทร์   ปิ่นแก้ว  226 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9742 นางสาวเกวลิน   เลิศศรียานนท์ 139 ม.- บ.นัมเบอร์วันอพาทต์เมนต์ 18 ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500857076830 027399562 กำลังดำเนินการ 
9743 นางสาวเกวลิน   วงศ์แก้วไกรสร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9744 นางสาวเกวลิน   อภินิลบงกช 50/437 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400805512901 021388457 กำลังดำเนินการ 
9745 นางสาวเกวลี   บัวแก้ว 49 ม.- บ.- ซ.วชิรธรรมสาธิต 76 ถ.สุขุมวิท 101/1 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600873309841 กำลังดำเนินการ 
9746 นางสาวเกศมณี   กิจจานุกิจศิลป์ 173/2 ม.13 บ.ยางใต้ ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 503100913065467  กำลังดำเนินการ 
9747 นางสาวเกศแก้ว   ซุ้นสั้น 42 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
9748 นายเกษม   แดงขุนทอง 208 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190กำลังดำเนินการ 
9749 นางสาวเกษราภรณ์   บัวศิลา 85 ม.5 บ.บ้านบ่อเสียว ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300908353837 กำลังดำเนินการ 
9750 นายเกียรติชัย   คำประสงค์ 48 ม.12 บ.โนนรุ่งเรือง ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394