รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9776 นายเทวิน   จันจุลา 28 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9777 นายเทอดชาย   เขื่อนสุวรรณ์ 124 ม.6 บ.นายอใหญ่ ซ. ถ. ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  กำลังดำเนินการ 
9778 นางสาวเบญจพร   จีระ 76 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230กำลังดำเนินการ 
9779 นางสาวเบญจพร   โคตโสภา 42 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 461200838296846 0865507780 กำลังดำเนินการ 
9780 นางสาวเบญจพร   คล้ายละมั่ง 170 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 761200902181372 0800250433 กำลังดำเนินการ 
9781 นางสาวเบญจพร   ชะงัก 60/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000817716031  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9782 นายเบญจพล   ถนอม 63/6 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว114 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310086-7739651 025390609 กำลังดำเนินการ 
9783 นางสาวเบญจมาภรณ์   เพ็ชรกิจ 23 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
9784 นางสาวเบญจมาศ   นามแสงโคตร 128 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190กำลังดำเนินการ 
9785 นางสาวเบญจมินทร์   แก้วกาบิน 126 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9786 นางสาวเบญจวรรณ   รมจันทร์อินทร์ 2 ม.7 บ.บ้านโนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9787 นางสาวเปมิกา   ด้วงสงกา ึ7/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9788 นางสาวเปิ้ล   เริ่มศรี 33 ม.5 บ.ขาว ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9789 นางสาวเพชรพัชระ   เสมอพิทักษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9790 นายเพชรมงคล   ลีคำ 153 ม.10 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9791 นางสาวเพชรไพลิน   คำควร 228 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110กำลังดำเนินการ 
9792 นายเพิ่มพูน   ศรชัย 44 ม.8 บ.พัฒนา ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300952391519  กำลังดำเนินการ 
9793 นางสาวเพียมาศ   ศิริแสง 193 ม.8 บ.บ้านหัวควน ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9794 นางสาวเพ็ญธิดา   ภูมิลา ุ60 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
9795 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   เพ็ญพน 16/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000089-7276629 077-284025 กำลังดำเนินการ 
9796 นางสาวเพ็ญศิริ   ศิริโกมล 68/6 ม.9 บ.บ้านแม่ข่าใต้ ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9797 นางสาวเพ็ญสิริ   อาสนสุวรรณ 221 ม.1 บ.หนองเต็ง ซ.- ถ.- ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160089-7541122 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9798 นายเมธพนธ์   ละเต็บซัน 20 ม.2 บ.- ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 105300847271066 029897327 กำลังดำเนินการ 
9799 นายเมธัส   ศราธพันธุ์ 393/233 ม.- บ.บดินทรสวีทโฮม ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 0816328121  กำลังดำเนินการ 
9800 นายเมธา   พัดไสว 110/2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394