รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9876 นางสาวโซเฟีย   ราแด 9/3 ม.2 บ.วัด ซ. ถ. ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160081-990-9837  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9877 นางสาวโซเฟีย   เจะมะ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
9878 นางสาวโนรีดา   มือซา 55 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
9879 นายโยธิน   ดีใจ 0/89 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9880 นางสาวโรสนี   ยูโซะ 23 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
9881 นางสาวโรสวีลัน   วาปิ 52/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140086-2848648  กำลังดำเนินการ 
9882 นางสาวโสรยา   จุมพรม 125 ม.4 บ.ระหานป่า ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9883 นางสาวโสรยา   จันทร 33 ม.6 บ.นามน ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9884 นางสาวไข่มุก   สิมาฤทธิ์ 14 ม.16 บ.ดอนบาก ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
9885 นายไชยธนาธิป   เกตุพันธ์ุ 29 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส42 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230081-551-3244 02-544-5973 กำลังดำเนินการ 
9886 นายไชยวัฒน์   แซ่ว้าง 84/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 502500898538137 กำลังดำเนินการ 
9887 นายไชยวัฒน์   โพธิศรี 20/40 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 172 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9888 นายไพวัลย์   พงษ์ทรัพย์ 17/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140กำลังดำเนินการ 
9889 นายไพศาล   แซ่โซว 258 ม.- บ.- ซ.จุฬา3 ถ.บรรทัดทอง ต.แขวงวังใหม่ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  กำลังดำเนินการ 
9890 นางสาวไหมสุหรี   ยาง๊ะ 49 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
9891 นางสาวไอลดา   จันทมา 33/61 ม. ม บ.เลียบวารี ซ. ถ. ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300869935552 0-2186-0676 กำลังดำเนินการ 
9892 นายนนทวัฒน์   ลั่นสิน 68 ม.8 บ.ควนโดน ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9893 นางสาวนิตยา   เพ็ชรแพง 81 ม.4 บ.บ้านหลวง ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396