รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
76 เด็กชายกิตติศักดิ์   ผลโพธิ์ 68 ม.4 บ.บ้านหอก ซ.- ถ.- ต. อ. จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
77 เด็กหญิงกิมนภา   กาญจนะ 215 ม.10 บ.เกษตรสมบูรณ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120กำลังดำเนินการ 
78 เด็กหญิงกุลนัดดา   บุญราศรี 54/17 ม.- บ.- ซ.- ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000081-6092657  กำลังดำเนินการ 
79 นายกูอิสมาแอ   รงโซะ 44/1 ม.2 บ.จืองา ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
80 เด็กชายกูฮาเล็ม   กูสา ึ71/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
81 เด็กชายก่อลาภ   ข้ามประเทศ 3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
82 นายก้องธิวาห์   สมัญญา 161 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
83 เด็กชายขจรพงศ์   ปลั่งกลาง 307 ม.14 บ.โคกเพชร ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280  กำลังดำเนินการ 
84 เด็กชายขจรพงศ์   พาสภากร 241/1 ม.4 บ.บ้านตาหงษ์ ซ.- ถ. ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 861400862683557 กำลังดำเนินการ 
85 เด็กชายขจรศักดิ์   สายสมร 185 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000853713589  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
86 นายขลธีร์   เหมมุน 472 ม.3 บ.บ้านบ่อหิน ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
87 เด็กชายขวัญชัย   อัศพิมพ์ 137 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
88 เด็กชายขวัญชัย   เทศสมบูรณ์ 14 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000090-6320034 กำลังดำเนินการ 
89 เด็กชายคณวัฒน์   ผามอญ 255/394 ม.- บ.- ซ.พิบูลอุปภัมภ์ ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031002-9398033 กำลังดำเนินการ 
90 เด็กชายคณุตม์   ยศยิ่งอภิราม 510 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
91 เด็กชายคมกฤต   สิทธิรักษ์ 1/1 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กำลังดำเนินการ 
92 เด็กชายคมชาญ   พันจันลา 130/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
93 เด็กชายคมิก   ไม่ทราบ 212 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
94 เด็กชายครรชิต   สอเหลบ 170 ม.8 บ.บ้านนาพญา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
95 เด็กชายครองเทพ   บูรณะ 85/159 ม.10 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741300897665261 กำลังดำเนินการ 
96 เด็กหญิงครุพร   ณรามัน 139 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
97 เด็กชายคอมัยนี   สาแหละ 20 ม.2 บ.บ้านกาแบง ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
98 นายคอลีล   ปาไหน 47/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
99 นายคำรณ   แก้วทุย 00 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
100 เด็กหญิงคุณัญญา   สุทธิ์หนู 235/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394