รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
976 เด็กชายศุภวิชญ์   เสริมสาย 104 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
977 เด็กชายศุภากร   ตาลเจริญ 79 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110032293056 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
978 เด็กชายศุภเกียรติ   ช่วยมาก 67 ม.6 บ.บ้านเขมา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
979 เด็กชายศุภโชค   นาวาเดช 4 ม.6 บ.ท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120091-3104126 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
980 เด็กหญิงศุลีพร   ผลวัฒนะ 141/47 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260กำลังดำเนินการ 
981 เด็กชายศุวรรดี   ยูปูเตะห์ 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.เขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
982 เด็กชายสกนต์   แก้วเจียม 302 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
983 เด็กชายสงกรานต์   มั่นจิตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
984 เด็กชายสมชาย   รักโพธิ์ 10 ม.77 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
985 เด็กชายสมชาย   ผกามาศ 374 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
986 เด็กชายสมชาย   วนาวิฑูร 9 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
987 เด็กชายสมชาย   ไร่ใหญ่ 15/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
988 เด็กชายสมชาย   ดอกคำแดง 98/19 ม.8 บ.บางกระสอ ซ.- ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
989 เด็กชายสมบูรณ์   พม่า 79 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
990 เด็กชายสมบูรณ์   แซ่โอ๊ว 65 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
991 เด็กชายสมพงษ์   ใจเดียว 88 ม.8 บ.บ้านใหม่ ซ.- ถ.- ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
992 นายสมพร   สักจันทร์ 52 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170077620063 กำลังดำเนินการ 
993 เด็กชายสมภพ   บุญถนอม 4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000854324836 กำลังดำเนินการ 
994 นายสมภพ   หวั่นเส้ง 32 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
995 เด็กชายสมภาร   นาสารีย์ 66 ม.18 บ.กลาง ซ. ถ. ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
996 เด็กชายสมศักดิ์   ชุมแสง 145/9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
997 เด็กชายสมศักดิ์   สมานดวง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130กำลังดำเนินการ 
998 เด็กชายสมศักดิ์   ทองพันธ์ 188 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
999 เด็กหญิงสมหญิง   บุหงา 117 ม.4 บ.สะพานสอง ซ. ถ. ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
1000 เด็กชายสมหมาย   เจริญสุข 134/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384