รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1001 เด็กชายศุภกฤต   แซ่จ๋าว 73 ม.4 บ.บ้านขุนหวดใน ซ.- ถ.- ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 521100932933231 (อา) กำลังดำเนินการ 
1002 เด็กชายศุภกิจ   หวันสู 144 ม.13 บ.บ้านทุ่งพัฒนา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1003 นายศุภกิจ   ราชพลี 58 ม.7 บ.บ้านบนควน ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
1004 เด็กชายศุภกิตต์   สร้อยแสง 156 ม.2 บ.แหลมหญ้า ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
1005 นายศุภชัย   นามโยธี 229 ม.- บ.- ซ.วัดท่าตะโก ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
1006 เด็กชายศุภชัย   เกษวงศ์ 313/3 ม.3 บ.ยายไท ซ. ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 861400616453099 กำลังดำเนินการ 
1007 เด็กชายศุภณัฐ   สัตยาภรณ์พิสุทธ์ 2333/46 ม.- บ.ชุมชนเทพประทาน ซ.- ถ.พระราม 4 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10110099-0984970 กำลังดำเนินการ 
1008 เด็กชายศุภณัฐ   อำนาจกล้า 33 ม.8 บ.หนองคู ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
1009 เด็กหญิงศุภนิดา   เที่ยงฟัก 111 ม.1 บ.ทับใหม่ ซ.- ถ.- ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1010 เด็กหญิงศุภนุช   สันเหล็ม 158 ม.6 บ.บ้านลาหงา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1011 เด็กชายศุภมิตร   แสงพรเลิศ 151/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140กำลังดำเนินการ 
1012 เด็กหญิงศุภลักษณ์   ภูนอก 243 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1013 เด็กชายศุภวัฒน์   พงษ์ผึ้ง 90 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1014 เด็กชายศุภวิชญ์   เสริมสาย 104 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1015 เด็กชายศุภากร   ตาลเจริญ 79 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110032293056 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1016 เด็กชายศุภเกียรติ   ช่วยมาก 67 ม.6 บ.บ้านเขมา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1017 เด็กชายศุภเศรษฐ์   ทองเฝือ 155 ม.3 บ.ปากหยา ซ. ถ. ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  กำลังดำเนินการ 
1018 เด็กชายศุภโชค   นาวาเดช 4 ม.6 บ.ท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120091-3104126 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1019 เด็กหญิงศุลีพร   ผลวัฒนะ 141/47 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260กำลังดำเนินการ 
1020 เด็กชายศุวรรดี   ยูปูเตะห์ 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.เขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1021 เด็กชายสกนต์   แก้วเจียม 302 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1022 เด็กชายสงกรานต์   มั่นจิตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
1023 เด็กชายสมชาย   รักโพธิ์ 10 ม.77 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1024 เด็กชายสมชาย   ผกามาศ 374 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
1025 เด็กชายสมชาย   วนาวิฑูร 9 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394