รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1001 เด็กชายสมาวรรธน์   สมุทรผ่อง 38 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140กำลังดำเนินการ 
1002 เด็กชายสมเกียรติ   ปากอ่อน 52/2 ม.10 บ.บ้านโคกค่าย ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1003 เด็กชายสมเกียรติ์   พม่า 119/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1004 เด็กชายสมเจตน์   เชาว์รักษ์ 246/1 ม.13 บ.หนองกรานต์ ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1005 เด็กชายสมเดช   มะสัน 43 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 901500822627020 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1006 เด็กชายสรธัญ   โมรายันต์ 270 ม.10 บ.บ้านปากปิง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1007 เด็กชายสรพงษ์   อุตรา 32 ม.18 บ.บุ่งหวาย ซ. ถ. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
1008 เด็กชายสรวิชญ์   จิตวิริยะ 128/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140  กำลังดำเนินการ 
1009 เด็กชายสรวิศ   ขุนไชย 288 ม.5 บ.บ่อสน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1010 เด็กชายสรศักดิ์   สร้อยสน 188/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 8311008-3596-6013 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1011 เด็กชายสรศักดิ์   เปรมปรีด์ 28 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
1012 เด็กชายสรศักดิ์   สังข์ทอง 17 ม.7 บ.บ้านหัวป่าเขียว ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 931500617726244 กำลังดำเนินการ 
1013 นายสรศักดิ์   สิทธิรักษ์ 1 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
1014 เด็กหญิงสรัลพร   พรมจุ้ยพะเนา 38/7 ม.- บ.- ซ.ควนหาญ ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1015 เด็กชายสราวุฒิ   ภิรมย์รส 12/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1016 เด็กชายสราวุฒิ   คลื่นแก้ว 102/1 ม.4 บ.บ้านเลือก ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1017 เด็กชายสราวุธ   โพธิรัตน์ 823 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1018 เด็กชายสราวุธ   เลี่ยมงาม 42/5 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  กำลังดำเนินการ 
1019 เด็กชายสวัสดิ์   แน่นหนา 48 ม.2 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
1020 เด็กหญิงสวิตตา   เกศูนย์ 9/17 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1021 เด็กชายสหรัฐ   แซ่ต้น 49 ม.4 บ.- ซ.- ถ.0 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
1022 เด็กชายสหรัฐ   พ่วงวงษ์ 16 ม.1 บ.เต่าเล่า ซ. ถ. ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270  กำลังดำเนินการ 
1023 เด็กชายสหรัฐ   บุราณ 50 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
1024 นายสหวรรษ   มุตตเสวี 558 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1025 เด็กหญิงสะกิน๊ะ   จุนเจือ 201/7 ม.9 บ.-ห้วยโอน ซ.- ถ.- ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 91180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384