รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1026 เด็กชายสหรัฐ   พ่วงวงษ์ 16 ม.1 บ.เต่าเล่า ซ. ถ. ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270  กำลังดำเนินการ 
1027 เด็กชายสหรัฐ   บุราณ 50 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
1028 นายสหวรรษ   มุตตเสวี 558 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1029 เด็กหญิงสะกิน๊ะ   จุนเจือ 201/7 ม.9 บ.-ห้วยโอน ซ.- ถ.- ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 91180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1030 เด็กหญิงสา   พม่า 75/1 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1031 นายสาธิต   ชนะภัย 13 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
1032 เด็กชายสายชล   อินทรมณี 346 ม.14 บ.โคกเพชร ซ. ถ. ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280  กำลังดำเนินการ 
1033 เด็กหญิงสายชล   อินถาวร 423 ม.2 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
1034 เด็กชายสายน้ำ   ไม่ทราบ 87 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1035 เด็กหญิงสายาตี   กามาจิ 9 ม.8 บ.บ้านน้ำค้าง ซ. ถ. ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1036 เด็กหญิงสายเพ็ง   พงษ์พันธ์ - ม.- บ.8 ซ.- ถ.- ต. อ. จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
1037 เด็กหญิงสารภีร์   รู้รักษา 80 ม.1 บ.บัวเชด ซ. ถ. ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  กำลังดำเนินการ 
1038 เด็กชายสาวก   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1039 เด็กชายสาเพียร   มะเซ็ง 23/3 ม.4 บ.0 ซ. ถ. ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
1040 เด็กหญิงสิตานัน   อุเส็น 147 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1041 นายสิทธิชัย   สังวาลรัตน์ 73 ม.9 บ.บนควน ซ.ไก่ทอด ถ.นูรุล ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1042 เด็กชายสิทธิชัย   หมาดหลู 54 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1043 นายสิทธิพงศ์   มีวงศ์ 102/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1044 เด็กชายสิทธิพล   แก่นสา 98 ม.16 บ.ดงเจริญ ซ. ถ. ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
1045 เด็กชายสิทธิศักดิ์   รอดหนู 74 ม.7 บ.บ้านลานเสือ ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1046 นายสินธร   จันทร์ขาว 74 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1047 เด็กชายสิรธีร์   ฉิมศรี 20 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1048 เด็กชายสิรภพ   ลู่เด็นบุตร 2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1049 เด็กชายสิรภัทร   เชยสมบัติ 90 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 6500  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1050 เด็กชายสิรภัทร   หงษ์ทอง 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385