รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1076 เด็กหญิงสิตานัน   อุเส็น 147 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1077 นายสิทธิชัย   สังวาลรัตน์ 73 ม.9 บ.บนควน ซ.ไก่ทอด ถ.นูรุล ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1078 เด็กชายสิทธิชัย   หมาดหลู 54 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1079 นายสิทธิพงศ์   มีวงศ์ 102/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1080 เด็กชายสิทธิพล   แก่นสา 98 ม.16 บ.ดงเจริญ ซ. ถ. ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
1081 เด็กชายสิทธิศักดิ์   รอดหนู 74 ม.7 บ.บ้านลานเสือ ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1082 นายสินธร   จันทร์ขาว 74 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1083 เด็กชายสิรธีร์   ฉิมศรี 20 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1084 เด็กชายสิรภพ   ลู่เด็นบุตร 2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1085 เด็กชายสิรภัทร   เชยสมบัติ 90 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 6500  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1086 เด็กชายสิรภัทร   หงษ์ทอง 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1087 เด็กชายสิรภัทร   ดาโอะ ุ6/11 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
1088 เด็กชายสิรภัทร   ทองทรัพย์ 113/2 ม.4 บ.บ้านเกาะน้ำโจน ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000กำลังดำเนินการ 
1089 เด็กชายสิรวิชญ์   วัฒนยัง 59/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านสวนกล้วย ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100876698175 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1090 เด็กหญิงสิรวิชญ์   แซ่จ๊ะ 54 ม.11 บ.ศรีคีรีรักษ์ ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
1091 เด็กชายสิรวิชญ์   ฉิมศรี 20 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1092 เด็กชายสิรวิชญ์   ดวงหฤทัยทิพย์ 3/53 ม.- บ.- ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  กำลังดำเนินการ 
1093 นางสาวสิราวรรณ   ใจรักษ์ 84/53 ม.- บ.พิมาน ซ.- ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1094 เด็กชายสิริพงษ์   พิมพ์ทอง 30 ม.17 บ.- ซ. ถ. ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
1095 นายสิริพันธุ์   พลทรัพย์ศิริ 1170/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.นครไชยศรี ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10300กำลังดำเนินการ 
1096 เด็กชายสิโรฒน์   นัดประสพ 10 ม.1 บ.หนองกลาย ซ. ถ.เอเชีย ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1097 นางสาวสีรีรัตน์   มานะกล้า 480 ม.3 บ.บ้านบ่อหิน ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1098 เด็กหญิงสุกัญญา   จันทร์หอม 30/4 ม.8 บ.บ้านดงชะอม ซ.- ถ.- ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110กำลังดำเนินการ 
1099 เด็กหญิงสุกัญญา   ดินแดง 100 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1100 เด็กหญิงสุกัลญา   ท้าวมา 193 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394