รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1176 เด็กหญิงสุวินันท์   งามเจริญ 104/5 ม.2 บ.บางชัน ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
1177 เด็กชายสุเมธ   อ่อนมาก 86/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
1178 เด็กหญิงสุใบด๊ะ   อาบูบากา 49/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1179 เด็กหญิงสุไรดา   กรมเมือง 300 ม.9 บ.บ้านป่าฝาง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1180 เด็กหญิงสุไลลา   สาอุ 6/7 ม.5 บ.บือเราะ ซ.ปะจูแลแร ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1181 เด็กหญิงสุไฮดา   ยูโซะ 77 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
1182 เด็กชายสไลมาน   ดิง 26/1 ม.7 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
1183 เด็กหญิงหญิง   พม่า 75/1 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1184 เด็กหญิงหทัยทิพย์   เจริญฤทธิ์ 12/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
1185 เด็กชายหรรษา   หลำเหมือน 69 ม.2 บ.ดอนกรวย ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 701300959965819 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1186 เด็กหญิงหฤทัย   เอกจีน 321 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1187 เด็กชายหาญณรงค์   พ่วงผ่อง 231 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1188 เด็กชายหาญณรงค์   กิ่งสุวรรณ 288 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
1189 เด็กหญิงอณุภา   แจ่มช้อย 68/21 ม.3 บ.สันติสุข ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
1190 เด็กชายอณุรุต   สุขประเสริฐ 244 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1191 เด็กชายอดิศร   เสียมไหม 57 ม.2 บ.ราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1192 นายอดิศร   โสะเต่ง 236 ม.1 บ.บ้านสันติสุข ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1193 เด็กชายอดิศร   สายสีแก้ว 142 ม.9 บ.ตะกุกเหนือ ซ.- ถ.- ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1194 เด็กชายอดิศักดิ์   ขาวทอง 206 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130086-2793606  กำลังดำเนินการ 
1195 เด็กชายอดุลวิทย์   กระดังงา 9/ส ม.5 บ.ห้วยแห้ง ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1196 เด็กหญิงอติกานต์   สิงคา 130 ม.4 บ.ไม่ระบุ ซ. ถ. ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
1197 เด็กชายอติชาติ   เจียระแม 659 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
1198 เด็กชายอธิคม   ดีดั้น 115/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1199 นายอธิวัฒน์   นุตวัฒน์ 279 ม.7 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1200 เด็กชายอธิวัตร   คนเพียร 51 ม.10 บ.หนองแมงดา ซ. ถ. ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396