รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1201 เด็กชายอภิเชษฐ์   ถึงปัดชา 166 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1202 นายอภิเดช   อรินต๊ะทราย 599 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1203 เด็กชายอมร   หนิหีม 51/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1204 เด็กชายอมรรัตน์   คำตื้อ 67/2 ม.3 บ.บ้านน้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1205 เด็กชายอมรเทพ   สว่างแจ้ง 77 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
1206 เด็กหญิงอรจิรา   มหาสวัสดิ์ 37 ม.4 บ.หนองราชวัตร ซ.- ถ.- ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240กำลังดำเนินการ 
1207 เด็กหญิงอรทัย   ศรีทอง 29/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  กำลังดำเนินการ 
1208 เด็กหญิงอรนิสา   กัลพฤกษ์ 8/4 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1209 เด็กหญิงอรปรียา   ศรีทอง 29/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1210 เด็กหญิงอรปรียา   สำเภาทอง 161/1 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1211 เด็กหญิงอรพิมล   เกษรโอสถ 17/5 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.พระนครศรีอยุธยา 13250  กำลังดำเนินการ 
1212 เด็กชายอรรถชัย   บุหงา 13/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 201500830918236 กำลังดำเนินการ 
1213 เด็กชายอรรถพล   คลังข้อง 47 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1214 เด็กหญิงอรวรรณ   สระทอง 76 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1215 เด็กหญิงอรวรรณ   เลียบมา 105 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
1216 เด็กหญิงอรอมล   ขุนวงษ์ 16 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260กำลังดำเนินการ 
1217 เด็กหญิงอรอุมา   เพชรสุวรรณ 122 ม.1 บ.ปากคู ซ. ถ. ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
1218 เด็กหญิงอรัญญา   โสพันธ์ 132 ม.- บ.- ซ.ประดู่ ถ. ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800  กำลังดำเนินการ 
1219 เด็กชายอรัญญา   อินธิแสง 134 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1220 เด็กชายอรัดฮา   จันทร์เพ็ญ 411 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1221 เด็กหญิงอริดาภร   พระจันทร์ 5 ม.1 บ.บัวเชด ซ. ถ. ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  กำลังดำเนินการ 
1222 เด็กหญิงอริศรา   หยาดคำ 59/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 901100894451562 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1223 เด็กหญิงอริสา   ไชยเทษ 12 ม.5 บ.ท่ามะปราง ซ.- ถ.- ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110กำลังดำเนินการ 
1224 นายอรุณ   หลังเก 117 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1225 เด็กชายอรุณศักดิ์   ทำเผือก 236 ม.1 บ.บ้านหัวหิน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388