รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
101 เด็กชายจตุพงศ์   คงนาค 87/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
102 นายจตุรพร   เกิดแก้ว 64 ม.5 บ.บ้านนอก ซ. ถ. ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
103 เด็กชายจตุรวิทย์   แบบเหมือน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140กำลังดำเนินการ 
104 เด็กชายจรณชัย   วนาขจิตบรรจง 373/2 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
105 เด็กชายจรัล   ช่วยรักษา 264 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
106 นางสาวจริญทิพย์   ทองสุข 45/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
107 นางสาวจริยา   แลหมัน 43 ม.6 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
108 นายจรูญโรจน์   ดัดพันธ์ 496 ม.2 บ. เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
109 เด็กชายจักรกริช   ชำนาญยงค์ 42 ม.9 บ.หนองทอง ซ. ถ. ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150  กำลังดำเนินการ 
110 เด็กชายจักรกริช   ยังภิรมย์ 67 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
111 นายจักรรินทร์   ศรีชาติ 170 ม.12 บ.บ้านตูแตหรำ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
112 เด็กชายจักรี   เลิศสาตร์ 51/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
113 เด็กชายจักรี   อุ้มแก้ว 66 ม.5 บ.ชาดฮี ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
114 เด็กหญิงจันจิรา   แดงเรือง 57 ม.2 บ.บ้านน้ำเกลี้ยง ซ. ถ. ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360  กำลังดำเนินการ 
115 เด็กหญิงจันทร์ทิมา   สมบัติพิบูลย์ 14/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 860000831756971  กำลังดำเนินการ 
116 เด็กหญิงจันทิญา   ฤทธิหาญ 62/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
117 เด็กหญิงจันทิมา   ช่างเกวียนดี 126/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.- จ.กาญจนบุรี 71210กำลังดำเนินการ 
118 เด็กชายจัมโบ้   - 256/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
119 เด็กหญิงจารุกาญจน์   นุ่นใหม่ 133/2 ม.1 บ.ละมอ ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170  กำลังดำเนินการ 
120 เด็กหญิงจิตดาภา   แท่นสุวรรณ 104 ม.2 บ.คลองทราย ซ.- ถ.- ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
121 เด็กหญิงจิตนาถ   กันน้อม 54 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
122 เด็กชายจิตย์ติพงษ์   แสวงวงศ์ 136 ม.2 บ.คำลือชา ซ. ถ. ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
123 เด็กหญิงจิตรา   ทวีโชติ 22 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
124 เด็กชายจิรกิตณ์   สิงห์อินทร์ 45 ม.3 บ.ช่องไทร ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
125 เด็กชายจิรพนธ์   วารีมานะ 155/2 ม.18 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388