รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1226 เด็กหญิงอัญชิสา   แตงคำ 26 ม.1 บ.หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1227 เด็กชายอัฐกร   ศรีสุธรรม 31/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1228 เด็กชายอัดนาน   หมาดอี 147 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1229 เด็กชายอัทชัย   หนีสะเก็ม 73 ม.7 บ.สม็อง ซ.- ถ.- ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 901600611853872 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1230 เด็กหญิงอันดา   ลาเตะ 73 ม.6 บ.บ้านตลาดนัดเจาะกือแย ซ. ถ. ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กำลังดำเนินการ 
1231 เด็กชายอันดามัน   สังข์ทอง 0 ม.0 บ.บ้านพักคนงาน ซ.เสม็ดเรียง ถ. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
1232 นายอันวาร์   เจะและ 56 ม.4 บ.ตาหมน ซ.ตาหมน ถ. ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
1233 เด็กชายอับดลุฮาฟิต   เงาะ 6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
1234 เด็กชายอับดุลลอฮ์   อุรามา 74/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1235 เด็กชายอับดุลอาลัม   ดอเลาะ 0 ม.8 บ.0 ซ. ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
1236 นายอับดุลฮาเลม   หะมะ 60/1 ม.2 บ.จืองา ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1237 เด็กชายอับดุลเลาะ   ลาเตะ 85 ม.11 บ.บ้านวังยาว ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1238 นายอับดุลเลาะห์   ทักถาม 52/4 ม.9 บ.บ้านบนควน ซ.ไก่ย่าง ถ.นูรุล ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1239 เด็กชายอัมรินทร์   ลาทัพ 111 ม.2 บ.ท่าเรือ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120094-8069174 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1240 เด็กชายอัมรินทร์   หลักเมือง 45 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1241 นายอัมรินทร์   เกตุแก้ว 22/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1242 นายอัยมัน   นพกะ 112 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1243 นายอัลดุลบาซิน   โอมณี 100 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1244 เด็กชายอัลวา   บูสู 167 ม.12 บ.บ้านตูแตหรำ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1245 เด็กชายอัษฎา   ไหมแก้ว 4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1246 นายอัษฎาวุธ   กันหา 122 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1247 เด็กชายอัสซอหลา   เทพวารินทร์ 46/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 902800872865413 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1248 เด็กหญิงอัสมา   ไมฉู 65 ม.4 บ.ตะโละใส ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1249 นายอาซีซัน   นิ่งนุ้ย 59 ม.5 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1250 เด็กหญิงอาซีซา   ยะระ 42 ม.5 บ.เกาะสาหร่าย ซ.- ถ.- ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384