รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1251 เด็กชายอรัดฮา   จันทร์เพ็ญ 411 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1252 เด็กหญิงอริดาภร   พระจันทร์ 5 ม.1 บ.บัวเชด ซ. ถ. ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  กำลังดำเนินการ 
1253 เด็กหญิงอริศรา   หยาดคำ 59/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 901100894451562 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1254 เด็กหญิงอริสา   ไชยเทษ 12 ม.5 บ.ท่ามะปราง ซ.- ถ.- ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110กำลังดำเนินการ 
1255 นายอรุณ   หลังเก 117 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1256 เด็กชายอรุณศักดิ์   ทำเผือก 236 ม.1 บ.บ้านหัวหิน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1257 เด็กชายอรุณศุกร์   หมาดหมีน 69 ม.4 บ.บ้านนาข่าเหนือ ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1258 เด็กชายอลงกรณ์   มีสิทธิ์ 9/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000  กำลังดำเนินการ 
1259 เด็กชายอองซอ   - 5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1260 เด็กชายอะดิฟ   ประพฤติ 18/1 ม.- บ.- ซ.พระบารมี9 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1261 เด็กชายอะนัส   หมาดหยัน 128 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 9116008-5395-4702 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1262 เด็กชายอักมาล   อิแต 44/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000895758540 กำลังดำเนินการ 
1263 เด็กชายอัคคเดช   บัวทิพย์ 117/2 ม.15 บ.บ้านไร่ ซ. ถ. ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60230  กำลังดำเนินการ 
1264 เด็กชายอัครเดช   สาวะดี 298 ม.4 บ.4 ซ.4 ถ.4 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140086-9622460 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1265 เด็กชายอัครเดช   สุทธิผล 52 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 1090008-4157-0878 กำลังดำเนินการ 
1266 นายอัฆนิยา   เดชพลานุวัฒน์ 112 ม.6 บ.เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1267 เด็กชายอัชมี   จิตต์หลัง 22/2 ม.1 บ.มะหงัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120082-4385754 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1268 เด็กหญิงอัญชัญ   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1269 เด็กหญิงอัญชิตา   รัตตา 72/2 ม.1 บ.นาท่ามเหนือ ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1270 เด็กหญิงอัญชิสา   แตงคำ 26 ม.1 บ.หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1271 เด็กชายอัฐกร   ศรีสุธรรม 31/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1272 เด็กชายอัดนาน   หมาดอี 147 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1273 เด็กชายอัทชัย   หนีสะเก็ม 73 ม.7 บ.สม็อง ซ.- ถ.- ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 901600611853872 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1274 เด็กหญิงอันดา   ลาเตะ 73 ม.6 บ.บ้านตลาดนัดเจาะกือแย ซ. ถ. ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กำลังดำเนินการ 
1275 เด็กชายอันดามัน   สังข์ทอง 0 ม.0 บ.บ้านพักคนงาน ซ.เสม็ดเรียง ถ. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394