รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1301 นายอับดุลเลาะห์   ทักถาม 52/4 ม.9 บ.บ้านบนควน ซ.ไก่ย่าง ถ.นูรุล ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
1302 เด็กชายอัมรินทร์   ลาทัพ 111 ม.2 บ.ท่าเรือ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120094-8069174 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1303 เด็กชายอัมรินทร์   หลักเมือง 45 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1304 นายอัมรินทร์   เกตุแก้ว 22/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1305 นายอัยมัน   นพกะ 112 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1306 นายอัลดุลบาซิน   โอมณี 100 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1307 เด็กชายอัลวา   บูสู 167 ม.12 บ.บ้านตูแตหรำ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1308 เด็กชายอัษฎา   ไหมแก้ว 4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1309 นายอัษฎาวุธ   กันหา 122 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1310 เด็กชายอัสซอหลา   เทพวารินทร์ 46/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 902800872865413 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1311 นายอัสบายัน   เจะยะ 6 ม.4 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
1312 เด็กหญิงอัสมา   ไมฉู 65 ม.4 บ.ตะโละใส ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1313 นายอาซีซัน   นิ่งนุ้ย 59 ม.5 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1314 เด็กหญิงอาซีซา   ยะระ 42 ม.5 บ.เกาะสาหร่าย ซ.- ถ.- ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1315 เด็กชายอาณัติ   - 62 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1316 เด็กชายอาดัม   บือซา 55/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1317 เด็กชายอาดูล   บือซา 55/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1318 เด็กชายอาติ๊บ   ตุกเพชร 171 ม.2 บ.ท่าแพกลาง ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 9115008-3183-9064 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1319 เด็กชายอาทิตย์   บริกล 55/7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1320 เด็กชายอาทิตย์   มัจฉา 28/8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8115008-9646-2687 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1321 เด็กชายอาทิตย์   วิภามาลัย 187 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
1322 เด็กชายอาทิตย์   วงษ์ชีวะสกุล 51/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.แสงราษฎรใต้ ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
1323 เด็กชายอาทิตย์   โพธิ์น้อย 6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1324 เด็กชายอาทิตย์   สืบเนียม 57 ม.9 บ.ไผ่งาม ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1325 เด็กชายอาทิตย์   จันทร์โคลม 26 ม.2 บ.สนามแย้ ซ. ถ. ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190080-4398918 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396