รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1301 เด็กชายอิสมาแอล   ชายพ่อ 39/1 ม.2 บ.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1302 เด็กชายอิสละห์   ละอองเงิน 244 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100640161312  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1303 เด็กหญิงอิสสรา   พังจุนันท์ 203 ม.3 บ.ลาดน้ำขาว ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
1304 เด็กชายอิสหละ   หมัดเหล็ม 12 ม.2 บ.บ้านหัวช้าง ซ. ถ. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  กำลังดำเนินการ 
1305 เด็กชายอีรียัส   หะยีมามุ 145/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 
1306 เด็กชายอุดม   ภูมิศูนย์ 36/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1307 เด็กหญิงอุษามณี   ยังปากน้ำ 21/3 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 9112008-1679-4885 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1308 เด็กชายอุสมัน   นาแว 128/1 ม.2 บ.ปูลาบลางอ ซ. ถ. ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150081-0891296  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1309 เด็กชายอุสมาน   บูแล 73/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
1310 เด็กหญิงอุไรวรรณ   เปรมปรี 311/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1311 เด็กชายอูมัร   ใจบุญ 149 ม.4 บ.น้ำร้อน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130081-0958242 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1312 เด็กชายอู๋   พม่า 75/1 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1313 เด็กหญิงอ่อนนุช   ฉัตรเงิน 61 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
1314 เด็กหญิงอ้อม   - 19 ม.- บ.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1315 นางสาวอ้าย   พม่า 120 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1316 นางสาวฮัซนา   สังเมือง 128 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1317 เด็กชายฮาซัน   สะอีด 381 ม.4 บ.บ้านตะโละใส ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1318 เด็กชายฮาซัน   ตีสะอะ 129/1 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1319 นายฮานาฟี   สามะ 59 ม.1 บ.- ซ.- ถ.รามัน-มายอ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
1320 เด็กหญิงฮาบีด๊ะ   เพ็งแก้ว 40/3 ม.1 บ.มะหงัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1321 เด็กชายฮาบีร   ชูแก้ว 95 ม.3 บ.ไร่ทอน ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1322 เด็กชายฮาฟิก   บริกล 72/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1323 เด็กหญิงฮามีดะฮ์   เด็นง๊ะ 364 ม.4 บ.บ้านควนใหญ่ ซ.- ถ. ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1324 เด็กหญิงฮายาตี   ปูเตะ 112 ม.5 บ.5 ซ. ถ. ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130093-  กำลังดำเนินการ 
1325 เด็กหญิงฮารีซา   หมุดเด็น 40/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8016008-7631-6322 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385