รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1326 เด็กชายอารฟาน   อาบู 22/1 ม.8 บ.บ้านน้ำค้าง ซ. ถ. ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1327 เด็กหญิงอารยา   แก้วสะแสน 120 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  กำลังดำเนินการ 
1328 เด็กหญิงอารายา   ฮะอุรา 29 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160086-2888668 กำลังดำเนินการ 
1329 เด็กหญิงอารีนา   หมัดอะดัม 201/7 ม.- บ.-ห้วยโอน ซ.- ถ.- ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1330 เด็กชายอารีฟีน   อุมารี 156 ม.8 บ.คลองสองปาก ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1331 เด็กชายอารีฟีน   มะยีแต 58 ม.3 บ.0 ซ. ถ. ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1332 นางสาวอารีฟ๊ะ   ติงหวัง 227 ม.4 บ.บ้านลาหงา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1333 นางสาวอารียา   สุขนุ้ย 125 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1334 เด็กหญิงอารีสสา   ลาเต๊ะ 100/2 ม.6 บ.สำนักแต้ว ซ. ถ. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1335 นายอาวุธ   คำคุ้ม 201/14 ม.1 บ.แม่สอด ซ. ถ. ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  กำลังดำเนินการ 
1336 เด็กชายอาอักษร   นรินทร์ 3/1 ม.5 บ.ท่าสิลา ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120087-2832212 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1337 เด็กหญิงอาอีเสาะห์   ดอเล๊าะ 16 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
1338 เด็กชายอิทธิชัย   ณพัทลุง 54 ม.6 บ.ท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120089-5951968 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1339 เด็กชายอิทธิพล   พุ่มเจริญ 27 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000852306125 กำลังดำเนินการ 
1340 เด็กชายอิทธิพล   วรคันทักษ์ 272/55 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
1341 เด็กชายอิทธิเดช   แสงเพรชอ่อน 33/2 ม.8 บ.ทัพพระยา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1342 เด็กชายอินามุดดีน   จังแดหวา 28 ม.6 บ.นาลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1343 เด็กชายอิฟฟาน   หลีนุด 91/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000084-6326630 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1344 นายอิรฟาน   หะแว 3 ม.2 บ.บันนังลูวา ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1345 เด็กชายอิรฟาน   หะมะ 58 ม.2 บ.กูเบ ซ.- ถ.- ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1346 เด็กชายอิสมะแอ   มะสาเม๊าะ 84/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1347 เด็กชายอิสมาแอ   จะกะปิ 36/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1348 เด็กชายอิสมาแอล   ชายพ่อ 39/1 ม.2 บ.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1349 เด็กชายอิสละห์   ละอองเงิน 244 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100640161312  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1350 เด็กหญิงอิสสรา   พังจุนันท์ 203 ม.3 บ.ลาดน้ำขาว ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392