รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1326 เด็กชายอาทิตย์   อินมาลา 52/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1327 เด็กชายอาทิตย์   - 10 ม.8 บ.- ซ. ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1328 เด็กชายอาทิตย์   บุตรเต๋ 73 ม.3 บ.* ซ.* ถ.* ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
1329 เด็กชายอานนท์   ก้อนทอง 9/17 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1330 เด็กชายอานนท์   ขุนฤทธิ์ 157/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1331 เด็กชายอานนท์   ลี้แสวงดี 5/1 ม.1 บ.- ซ. ถ.หลังอำเภอ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120090-6249020  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1332 เด็กชายอานนท์   ทัศศรี 144 ม.1 บ.บากชุม ซ.- ถ.- ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
1333 เด็กชายอานันท์   ลิ่มศรีพุทธ 361 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ. ถ. ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1334 เด็กชายอานัส   สำเริง 269 ม.- บ.- ซ.- ถ.ยาตรสวัสดิ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 9100009-9318-1778 0-7472-1746 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1335 เด็กชายอานัส   สะแอ 44/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1336 เด็กชายอานัส   ลือแบซา 183/2 ม.3 บ.จือนือแร ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000084-7471425 กำลังดำเนินการ 
1337 เด็กชายอานัส   สกูลหรัง 91 ม.3 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
1338 เด็กชายอาบีดีน   สาแม 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
1339 เด็กชายอาฟิ   โย๊ะ 18 ม.7 บ.โผงโผง ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 96000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1340 เด็กหญิงอาฟีกาฟ   อีซอ 56 ม.1 บ.0 ซ. ถ. ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
1341 นางสาวอามีณา   แส๊ะหมูด 124 ม.12 บ.บ้านตูแตหรำ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1342 เด็กชายอามีน   เหล็มหา 142 ม.1 บ.บ้านควนไสน ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1343 เด็กชายอามีน   บาซา 63 ม.6 บ.ทุ่ง ซ.- ถ.- ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 901300896537184 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1344 เด็กชายอามีน   ทางทอง 56/53 ม.1 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
1345 เด็กหญิงอารดา   พม่า 35/1 ม.5 บ.ห้วยผักบุ้ง ซ. ถ. ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1346 เด็กชายอารฟาน   อาบู 22/1 ม.8 บ.บ้านน้ำค้าง ซ. ถ. ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1347 เด็กหญิงอารยา   แก้วสะแสน 120 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  กำลังดำเนินการ 
1348 เด็กหญิงอารายา   ฮะอุรา 29 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160086-2888668 กำลังดำเนินการ 
1349 เด็กหญิงอารีนา   หมัดอะดัม 201/7 ม.- บ.-ห้วยโอน ซ.- ถ.- ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1350 เด็กชายอารีฟีน   อุมารี 156 ม.8 บ.คลองสองปาก ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396