รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1401 เด็กหญิงเกตนิกา   สะโนทอง 286/18 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 741200943471138  กำลังดำเนินการ 
1402 เด็กชายเกรียงศักดิ์   บันทุปา 228 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20000กำลังดำเนินการ 
1403 เด็กชายเกรียงไกร   หินอ่อน 127 ม.2 บ.บ้านนาเยีย ซ. ถ. ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
1404 เด็กหญิงเกศรินทร์   ทองเคร็ง 268 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1405 เด็กชายเกษมธิกุล   แซ่พ่าน 94 ม.11 บ.บ้านสามเหลี่ยม ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
1406 นายเกียรติศักดิ์   หมัดลิหีม 89 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1407 เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุตรโบสถ์ 12/1 ม.1 บ.ท่าสัก ซ.- ถ.- ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1408 นายเกียรติศักดิ์   คำเรือง 253 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1409 เด็กชายเกียรติศักดิ์   เดิมประโคน 27 ม.10 บ.สแรโอร์ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
1410 นายเกียรติศักดิ์   อินทรพรหม 121/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
1411 เด็กชายเก่ง   สละหงษ์ 9/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260กำลังดำเนินการ 
1412 เด็กหญิงเขมนันท์   เพ็ชรมณี 70/3 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 903100879689197 074-385042 กำลังดำเนินการ 
1413 นางสาวเขมรัตน์   เกตุแก้ว 604/720 ม.1 บ.- ซ.เพชรเกษม92/1 ถ. ต.แขวงบางแคเหนือ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 101600873448733  กำลังดำเนินการ 
1414 นายเขมรินทร์   ขวัญใจ 43 ม.1 บ.หนองยาง ซ.- ถ.- ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120กำลังดำเนินการ 
1415 เด็กหญิงเครือวัลย์   จันทร์สังข์ 49 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-5541464 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1416 เด็กหญิงเจนจิรา   ทองศรี 68 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
1417 นางสาวเจนจิรา   สีหัน 38 ม.5 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
1418 เด็กหญิงเจนจิรา   ป้องทอง 77 ม.- บ.- ซ.เขือนธานี 1 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
1419 เด็กชายเจนณรงค์   ปานเพชร 117/1 ม.12 บ.บ้านรางขบ ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1420 เด็กชายเจมเผื่อน   มัน 31 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1421 นายเจษฎา   ตะรุรักษ์ 4 ม.7 บ.ทุ่งปรัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1422 เด็กชายเจษฎา   วงศ์สุรินทร์ 8/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241900647250198 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1423 นายเจษฎา   เนียมศรี 52 ม.6 บ.บ้านหัวสนุ่น ซ. ถ. ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1424 เด็กชายเจษฎาภรณ์   บัวทอง 42086 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1425 นายเจ๊ะเตาเพต   เจะอาแว 68 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396