รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1426 เด็กชายไกรญ์วัฒน์   หมีนหา 58/1 ม.5 บ.ท่าศิลา ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1427 เด็กชายไกรวิทย์   วาระคิด 5/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
1428 เด็กหญิงไข่มุก   แผนงาม 13 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1429 เด็กชายไชยวัฒน์   จันทร์เทศ 115 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
1430 นายไชยวุฒิ   สำเร 116 ม.8 บ.บ้านหนองยูง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1431 นางสาวไซนับ   ฮะอุรา 406 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1432 นายไซมี   หะสีแม 198 ม.2 บ.บ้านบน ซ. ถ. ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กำลังดำเนินการ 
1433 เด็กชายไตรภพ   สามคุ้มถิ่น 300 ม.12 บ.ห้วยแห้ง ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 721800931878253  กำลังดำเนินการ 
1434 เด็กชายไตรภพ   ศิริหงษ์ 108 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1435 นายไฟซอล   เละสัน 59 ม.11 บ.โคกประดู่ ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1436 นางสาวกชกร   วงค์มูล 106 ม.4 บ.- ซ.4 ถ.- ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120086-3850161 กำลังดำเนินการ 
1437 นางกชพิมพ์กุณช์   เภตรา 84 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1438 นายกตัญญู   ขุนตะเพิง 81/210 ม.5 บ.- ซ.ตลาดล่าง18 ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000897270848  กำลังดำเนินการ 
1439 นางสาวกนกวรรณ   กันพิทักษ์ 49/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000841508828 กำลังดำเนินการ 
1440 นางสาวกนกวรรณ   ปานโชติ 71/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130081-7752591 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1441 นางสาวกนกวรรณ   เถื่อนแจ้ง 128 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120098-4457027 กำลังดำเนินการ 
1442 นางสาวกนกวรรณ   ขุนพรหม 211/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100937412120 กำลังดำเนินการ 
1443 นางสาวกนกวรรณ   แว่นมณี 30 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 221600625740451  กำลังดำเนินการ 
1444 นางสาวกนวรรณ   เจียมสูงเนิน 4 ม.5 บ.หนองปลิง ซ. ถ. ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 181400982942201  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1445 นางสาวกมลชนก   ทองคำจันทร์ 9/7 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0942392138   กำลังดำเนินการ 
1446 นางสาวกมลชนก   ศิริใสย์ 50/6 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120061-5864181 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1447 นายกมลชัย   คำยอง 67 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800851062110  กำลังดำเนินการ 
1448 นางสาวกมลพรรณ   เพิ่มพูล 72 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 221600942948798  กำลังดำเนินการ 
1449 นางสาวกมลรัตน์   เต๋ทา 85/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130083-4741938  กำลังดำเนินการ 
1450 นางสาวกมลลักษณ์   จักรอะโน 147/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000813661487  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388