รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1426 เด็กชายเรืองศักดิ์   บุญมาวงศ์ 74 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
1427 เด็กชายเรืองศักดิ์   มูลคำเหลา 157 ม.19 บ.ตบหู ซ. ถ. ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
1428 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แซ่เจียม 170 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1429 เด็กชายเสถียร   พิมพกรรณ์ 25 ม.7 บ.คำผ่าน ซ.- ถ.- ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
1430 เด็กชายเสริมเกียรติ   สายคำพล 55/1 ม.6 บ.ท่าไม้ยาว ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7126008-1135-0640 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1431 เด็กชายเอ   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1432 เด็กชายเอกคณิต   พิเศษศิลป์ 158/1 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91110099-4087732 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1433 เด็กชายเอกนรินทร์   อาหน่าย 162 ม.7 บ.ทางยาง ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 9115008-2319-9480 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1434 เด็กชายเอกพล   ไม่ทราบ 209/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1435 เด็กชายเอกพล   หมานเจริญ 178 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000950199905  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1436 เด็กชายเอกภูมินท์   ชูประสูตร 293/16 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 21 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
1437 เด็กชายเอกราช   ลักษณะศิลป์ 12 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ห้วยเสียด-ชลประทาน ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
1438 นายเอกสิทธิ์   เกตุประกอบ 351 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
1439 เด็กชายเอกอนันต์   อักษรพิมพ์ 51 ม.7 บ.หนองแมงดา ซ. ถ. ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210  กำลังดำเนินการ 
1440 เด็กชายเอเปค   ทองสีนวล 12/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
1441 เด็กหญิงเอ้ย   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1442 เด็กชายแคท   ใจดี 84/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1443 เด็กหญิงแทตตี้   พม่า 119/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1444 เด็กหญิงแฟนต้า   พม่า 98 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130กำลังดำเนินการ 
1445 เด็กชายแวอัฟฟาน   แวอาแซ 63/5 ม.4 บ.ปุโรง ซ. ถ. ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
1446 เด็กชายแวฮามะ   อาแว 25/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
1447 เด็กหญิงแสงจันทร์   - 19 ม.- บ.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1448 เด็กชายโกโกน่าย   พม่า 98 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130กำลังดำเนินการ 
1449 เด็กชายโจมิน   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1450 เด็กชายโซวิน   ไม่ปรากฏ 169 ม.10 บ.หนองขุม ซ. ถ. ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392