รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1426 เด็กชายเจ๋ง   - 228 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1427 เด็กชายเฉลิมพร   ทับสาย 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.แสงเจียรนัย ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
1428 เด็กชายเฉลิมลาภ   นิโรจน์แก้วเดชา 56 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150กำลังดำเนินการ 
1429 เด็กชายเดชณรงค์   เมืองแก้ว 6/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1430 เด็กชายเดชสิทธิ์   สองหลง 76 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1431 เด็กชายเดชาพล   ปิยธรรมดำรง 329/1 ม.8 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1432 เด็กชายเดชาวัฒน์   ทองแดง 76 ม.7 บ.เขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120089-7339178 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1433 นายเดชาสิทธิ์   รุ่งสง ึ70 ม.5 บ.หนองยวน ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
1434 เด็กชายเด็กชายธันวา   จันทร์โสะ 54 ม.4 บ.ลำแคลง ซ. ถ. ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
1435 เด็กชายเทพฤทธิ์   ชาญพนากุล 186/1 ม.22 บ.ห้วยต้ม ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1436 เด็กชายเทวฤทธิ์   ดวงสุวรรณ 188/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1437 เด็กหญิงเทียอาน่า   บูราณไทย 7/103 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000088-7828609 095-7639538 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1438 เด็กหญิงเบญจพร   มนตรี 46/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1439 เด็กชายเบญจามิน   บราวน์ 101/3 ม.2 บ.กลอนโด ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1440 นางสาวเบญญา   บุญน้อย 197/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1441 เด็กชายเบิรด์   พม่า 14 ม.5 บ.วังคา ซ. ถ. ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1442 เด็กหญิงเพชรลดา   แสงจันทร์ 154 ม.1 บ.พรุโอน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1443 เด็กหญิงเพ็ญนภา   แสงแก้ว 3 ม.4 บ.ขุมทรัพย์ ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1444 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   จำปาแพง 9/1 ม.6 บ.หนองตะครอง ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7126008-9915-9603 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1445 เด็กหญิงเม   บัวลาง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1446 เด็กชายเมกะเอา   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1447 เด็กหญิงเมษา   ชมพันธ์ 151/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1448 เด็กชายเม่ง   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
1449 เด็กชายเรวัตร   เพชรฤทธิ์ 7 ม.8 บ.บ้านเขาหัวพลัด ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
1450 เด็กหญิงเรียง   พม่า 75/1 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396