รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1451 นางสาวกมลลักษณ์   และนิ 25/ช ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000086-1148788 กำลังดำเนินการ 
1452 นางสาวกมลวรรณ   เพ็ญโฉม 262 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000090-7288880 กำลังดำเนินการ 
1453 นางสาวกมลวรีย์   ขันคำ 280/8 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000087-1902360 กำลังดำเนินการ 
1454 นายกรกช   ชัยคำพิงค์ 104/4 ม.9 บ.หนองไคร้ ซ. ถ. ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340 0938984469   กำลังดำเนินการ 
1455 นางสาวกรกช   เดชมณี 62 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320กำลังดำเนินการ 
1456 นายกรกฎ   บุญขจร 224 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 182400867547826  กำลังดำเนินการ 
1457 นายกรชัย   ประสิทธิ์พร 171/1 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100930152017 กำลังดำเนินการ 
1458 นางกรรณิกา   วางจิตร 14 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000083-7614800 กำลังดำเนินการ 
1459 นางสาวกรรณิการ์   แซ่เลี้ยว 50 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180083-1521194 กำลังดำเนินการ 
1460 นางสาวกรรณิภา   พลทา 39/2 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500895379240 กำลังดำเนินการ 
1461 นางสาวกรรณิษา   รักฤทธิ์ 82 ม.5 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1462 นางสาวกรรภิรมย์   เมืองก้อน 129 ม.7 บ.สบทราย ซ. ถ. ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1463 นายกรวิชญ์   ธัญญวนิช 30/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000087-9245117 กำลังดำเนินการ 
1464 นายกฤตชัย   สีเอี้ยง 9/1 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700956977769  กำลังดำเนินการ 
1465 นายกฤตพจน์   ตองจิ่ง 8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280กำลังดำเนินการ 
1466 นายกฤตภัค   พะวงศ์ 68 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจ้าคุณ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1467 นายกฤตภาส   เจริญสุข 15 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700861808969 กำลังดำเนินการ 
1468 นายกฤตวัฒน์   ทิพย์วงศา 34/243 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530088-5620093  กำลังดำเนินการ 
1469 นายกฤติน   เสือเจริญ 131/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000811644569 กำลังดำเนินการ 
1470 นายกฤติมา   สมการ 335 ม.6 บ.บ่อเบี้ย ซ. ถ. ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  กำลังดำเนินการ 
1471 นางสาวกฤติยา   จวนกระโตน 65 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-4365658 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1472 นายกฤษกร   ชูจันทร์ 590 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 54250098-0412145  กำลังดำเนินการ 
1473 นายกฤษฎา   ผดุงพนไพร 49/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360090151488  กำลังดำเนินการ 
1474 นายกฤษฎา   ตุ้ยวงค์ 230 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 502600843633670 กำลังดำเนินการ 
1475 นางสาวกฤษฎา   น้อยชาลี 17/60 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100837011238  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388