รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1501 นายกฤตภาส   เจริญสุข 15 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700861808969 กำลังดำเนินการ 
1502 นายกฤตวัฒน์   ทิพย์วงศา 34/243 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530088-5620093  กำลังดำเนินการ 
1503 นายกฤติน   เสือเจริญ 131/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000811644569 กำลังดำเนินการ 
1504 นายกฤติมา   สมการ 335 ม.6 บ.บ่อเบี้ย ซ. ถ. ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  กำลังดำเนินการ 
1505 นางสาวกฤติยา   จวนกระโตน 65 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-4365658 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1506 นายกฤษกร   ชูจันทร์ 590 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 54250098-0412145  กำลังดำเนินการ 
1507 นายกฤษฎา   ผดุงพนไพร 49/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360090151488  กำลังดำเนินการ 
1508 นายกฤษฎา   ตุ้ยวงค์ 230 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 502600843633670 กำลังดำเนินการ 
1509 นางสาวกฤษฎา   น้อยชาลี 17/60 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100837011238  กำลังดำเนินการ 
1510 นายกฤษฎา   สุนทรานนท์ 2/2 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1511 นายกฤษฎีกา   วงค์งาม 129 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900882667096 กำลังดำเนินการ 
1512 นายกฤษณะ   แย้มพงษ์ 198 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600982934815  กำลังดำเนินการ 
1513 นายกฤษณะ   ประทับวงศ์ 46/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1514 นายกฤษณะ   แย้มประโคน 29/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240กำลังดำเนินการ 
1515 นายกฤษณะ   วงษ์ประเสริฐ 121 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130084-8215909 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1516 นายกฤษณะ   สมอ 51 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1517 นายกฤษณะ   ศรีบรรยงค์ 57/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1313009298660568  กำลังดำเนินการ 
1518 นายกฤษดา   จันทร์ปัญญา 147 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่ 503600894304108 กำลังดำเนินการ 
1519 นายกฤษดา   ปัญญาเลิศ 14/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000850319008 กำลังดำเนินการ 
1520 นายกฤษดา   เต๋จา 38/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200848084935 กำลังดำเนินการ 
1521 นายกฤษดา   มหาภัทรเลิศพงษ์ 1/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำไฝ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110088-9905369 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1522 นายกฤษดา   จักรเสน 128 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180083-3211223 กำลังดำเนินการ 
1523 นางสาวกฤษติยาพร   เอี่ยมฝาก 307 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150กำลังดำเนินการ 
1524 นางสาวกฤษติยาภรณ์   ศรีอินทร์ 2 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000861327039  กำลังดำเนินการ 
1525 นายกลวัชร   ทองเถาะ 1/3 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600892396708  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394