รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1576 นายกิตติพร   งามจิต 4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000093-2370962  กำลังดำเนินการ 
1577 นายกิตติพันธุ์   พันธ์จันทร์ 93 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400820306452 กำลังดำเนินการ 
1578 นายกิตติพันธ์   ถนอมพงษ์ 150/154 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100084-6111325 กำลังดำเนินการ 
1579 นายกิตติพันธ์   ต่อมคำ 121 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1580 นายกิตติภัฏ   รักรอด 66 ม.04 บ.ป่าแก่บ่อหิน ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1581 นางสาวกิตติยา   อับดุลลาฮัย 56/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000906343199 กำลังดำเนินการ 
1582 นายกิตติวินท์   วงษ์จี๋ 216 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 503100843631898 กำลังดำเนินการ 
1583 นายกิตติศักดิ์   จูจ่าย 11/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจริญทรัพย์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140089-4140901 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1584 นายกิตติศักดิ์   แซ่เฮง 106 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600899023245 กำลังดำเนินการ 
1585 นายกิตติศักดิ์   สงใย 135/153 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300983034229  กำลังดำเนินการ 
1586 นายกิติศักดิ์   สกุลอินทร์ 103/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1587 นายกี   หวั่นนะ 13 ม.4 บ.เวียงแหง ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500884952252  กำลังดำเนินการ 
1588 นายกีรติ   บุญคิด 251/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900804972446  กำลังดำเนินการ 
1589 นางสาวกีรนันท์   ขุนวิเศษ 46/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000089-6144002,089-8834861 กำลังดำเนินการ 
1590 นางสาวกีรนันท์   พุ่มพิกุล 149 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 671700631491073  กำลังดำเนินการ 
1591 นางสาวกุญลนิษฐ์   โชติมณี 101/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120096-6835835 กำลังดำเนินการ 
1592 นางสาวกุมรินทร์   จิตต์มานะ 102/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1593 นางสาวกุลจนา   กองคำฟู 113/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240081-8511920 กำลังดำเนินการ 
1594 นายกุลชาต   กุลสงวน 99 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240090-1162923 กำลังดำเนินการ 
1595 นางสาวกุลธิดา   เปล่งวัน 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400808575316 กำลังดำเนินการ 
1596 นางสาวกุลนัท   แก้วทอง 94/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100839404665 กำลังดำเนินการ 
1597 นางสาวกุลรัตน์   หอมยมณ์ 17/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300826169407  กำลังดำเนินการ 
1598 นายกูเฮง   รงโซะ 44/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000862949184  กำลังดำเนินการ 
1599 นายก้องกิดากร   แซ่ฟุ้ง 18/78 ม.11 บ.ธารา ฟ้าใส"สปันงา" ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000080-0755650 กำลังดำเนินการ 
1600 นายก้องตะวัน   พันธุ์ท่าช้าง 295 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800839445900  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392