รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1576 นางสาวคำมู   ลุงมู 157/ข ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350094-7400497 กำลังดำเนินการ 
1577 นายคุณากร   บริวงค์ 128 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 0939401089   กำลังดำเนินการ 
1578 นายคุณากร   ประสพธรรม 30 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240081-4096105 กำลังดำเนินการ 
1579 นายคุณากร   พันธ์แหยม 39/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
1580 นายคุณานนท์   อาหยี 440 ม.15 บ.ห้วยก้างปลา ซ.- ถ.- ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110กำลังดำเนินการ 
1581 นายคเชนร์   เกิดวิบูลย์ 177/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181101898003119 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1582 นางสาวจงกลณี   บุญประเสริฐ 211/10 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800843732790 กำลังดำเนินการ 
1583 นายจงรักษ์   การเร็ว 57 ม.5 บ.หนองหล่ม ซ. ถ. ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
1584 นางสาวจณิตา   วรรณศิริ 7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400933031503  กำลังดำเนินการ 
1585 นายจตุพงษ์   เครือฝั้น 479 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1586 นายจตุพล   ดิษกร 170 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300812900052  กำลังดำเนินการ 
1587 นายจตุรวิทย์   โปธิมอย 95/2 ม.6 บ.น้ำจำ ซ. ถ. ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130  กำลังดำเนินการ 
1588 นายจรณินท์   ขวัญเทพ 45 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260087-2845962 กำลังดำเนินการ 
1589 นายจรตินทร์   แซ่กู 10 ม.7 บ.12พัฒนา ซ. ถ. ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140  กำลังดำเนินการ 
1590 นางสาวจรรยพร   โต๊ะสัมฤทธิ์ 37/2 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300971928740  กำลังดำเนินการ 
1591 นางสาวจรรยา   ดีแฮ 251 ม.1 บ.- ซ.4 ถ.ฮอด-แม่ตื่น ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 502600821961675 กำลังดำเนินการ 
1592 นายจรัสพงษ์   แย้มอนันต์ 129/9 ม.- บ.ซิลเวอร์ปาร์คแมนชั่น ซ.ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200082-6211762  กำลังดำเนินการ 
1593 นางสาวจริญญา   แช่มช้อย 73/215 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1594 นางสาวจริญญาพร   ปิ่นใหญ่ 114 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000894312987 กำลังดำเนินการ 
1595 นายจอ   แซ่จาง 309 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140กำลังดำเนินการ 
1596 นายจะจู   จะวะ 21/พ ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120061-4867866 กำลังดำเนินการ 
1597 นายจักกฤษณ์   เถื่อนวงษ์ 21 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-5063596 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1598 นายจักรกฤษ   ปัญญาศิริวัฒน์ 14/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300911077300  กำลังดำเนินการ 
1599 นายจักรกฤษณ์   สัญโญ 61/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220082-1807001 กำลังดำเนินการ 
1600 นายจักรพงษ์   อิ่นแก้ว 115 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 521600616686310 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385