รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1601 นายขจรศักดิ์   สมศักดิ์ 40 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560085-3194537 กำลังดำเนินการ 
1602 นางสาวขนิษฐา   ใบพัด 16/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140082-2085979 กำลังดำเนินการ 
1603 นางสาวขนิษฐา   บุญรอด 110/6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140090-7013806 กำลังดำเนินการ 
1604 นางสาวขวัญกมล   แก้วน้ำเพชร 5 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230061-1091101 กำลังดำเนินการ 
1605 นางสาวขวัญชนก   พิละกันทา 4 ม.- บ.- ซ.3 ถ.วังสิงห์คำ ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300082-0310722 กำลังดำเนินการ 
1606 นางสาวขวัญชนก   พงษ์เกษม 316 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250083-1560275 กำลังดำเนินการ 
1607 นายขวัญชัย   จักรวาฬ 289 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900819932408 กำลังดำเนินการ 
1608 นางสาวขวัญดาว   บุญสุภาพ 92/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700827207405  กำลังดำเนินการ 
1609 นางสาวขวัญฤทัย   ป้องศรี 137/3 ม.04 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 กำลังดำเนินการ 
1610 นางสาวขวัญเรือน   ทองบุญมา 73/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
1611 นางสาวขวัญใจ   ตลับทอง 124 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130กำลังดำเนินการ 
1612 นายคฑาพน   โรจน์ภูริจินดา 312 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200812888587 กำลังดำเนินการ 
1613 นายคณาธิป   บุสดี 1 ม.2 บ.บ้านหม้อ ซ. ถ. ต. อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530 0864128462   กำลังดำเนินการ 
1614 นายคณิด   สโรรส 278 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210041-1246961 กำลังดำเนินการ 
1615 นายคณิน   สุยะยศ 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200946420168 กำลังดำเนินการ 
1616 นายคมกริช   วงษ์แก้ว 6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-7641997 กำลังดำเนินการ 
1617 นายคมกริช   วรสวาท 45 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
1618 นายคมกริช   ฤทธิ์พายัพ 128 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160089-0636689 กำลังดำเนินการ 
1619 นายคมกริช   คำฮอม 65 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120-- กำลังดำเนินการ 
1620 นายคมสรรค์   สุขกุล 3/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-0883560 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1621 นายคมสัน   ทรายศิริ 88/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200861157751 กำลังดำเนินการ 
1622 นายครรชิต   นามนาง 68 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000868315371 กำลังดำเนินการ 
1623 นายคัชรินทร์   วงษ์เสถียร 34 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300856615628  กำลังดำเนินการ 
1624 นายคาประยูร   คำแปง 242 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 510000857276998  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1625 นายคารม   วิรัตน์ 45 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120082-9656507 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394