รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1701 นางสาวจิรัชญา   ทับทิมฉาย 150/69 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000971250991  กำลังดำเนินการ 
1702 นางสาวจิรัชญา   สินธุพันธ์ 16/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-2397101 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1703 นางสาวจิรัชยา   ส่องแสง 280/ช ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 500000835828578 กำลังดำเนินการ 
1704 นางสาวจิราพร   ยอดสูงเนิน 56/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 161200892600403 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1705 นางสาวจิราพร   ศักดิ์สีเทา 5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240087-8774593 กำลังดำเนินการ 
1706 นางสาวจิราภรณ์   โก้เครือ 191 ม.01 บ.- ซ.- ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000088190114 กำลังดำเนินการ 
1707 นางสาวจิราภา   ทรายสะท้อน 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150083-7667133 กำลังดำเนินการ 
1708 นายจิรายุ   บุญศรี 19/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 500000807906535  กำลังดำเนินการ 
1709 นายจิรายุ   แดงสุภา 84 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500801313924  กำลังดำเนินการ 
1710 นายจิรายุ   ยศหมึก 68 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
1711 นายจิรายุ   สินปรุ 19 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1712 นายจิรายุส   สมวงษ์อินทร์ 323/245 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300956358298  กำลังดำเนินการ 
1713 นายจิรายุส   หงษา 22/4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120082-0694887 กำลังดำเนินการ 
1714 นางสาวจิราวรรณ   ถิ่นภาบาง 145 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000083-9418261 กำลังดำเนินการ 
1715 นายจิราวัฒน์   นิ่มสกุล 129/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000892746388  กำลังดำเนินการ 
1716 นายจิรเมธ   อุ่นใจ 104 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000898532866 กำลังดำเนินการ 
1717 นายจิรเมธ   เศรษฐผล 82/6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-6117299 กำลังดำเนินการ 
1718 นายจิรโชติ   สุสม 101 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 
1719 นายจีรพงษ์   ธงสัตย์ 85 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56150082-9372913 กำลังดำเนินการ 
1720 นายจีรพรรณ   นามทะปัด 4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100811540634 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1721 นายจีรพรรณ   อนุวรรณ์ 14 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000  กำลังดำเนินการ 
1722 นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้่า 96 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1723 นางสาวจีรภา   ทาเสียง 141 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 171700617799892 กำลังดำเนินการ 
1724 นายจีรวัฒน์   สมบูรณ์ 36 ม.7 บ.ป่าป้อง ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200932534527  กำลังดำเนินการ 
1725 นายจีรศักดิ์   มนตราหิรัญ 132 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394