รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
151 เด็กชายชนวัฒน์   ชาพรหมสิทธิ์ 35 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170  กำลังดำเนินการ 
152 เด็กชายชนวีร์   หนูเพ็ง 281 ม.3 บ.ปากหยา ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160กำลังดำเนินการ 
153 เด็กชายชนสรณ์   อาจณรงค์ 323 ม.- บ.- ซ.- ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
154 เด็กชายชนะ   - 6/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
155 เด็กหญิงชนัญชิดา   อุดมรักพันธ์พง 102/6 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
156 เด็กหญิงชนิดาภา   ตาลเจริญ 79 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110032293056 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
157 เด็กชายชยุตพงศ์   ตรงมาตรัง 20/1 ม.4 บ.ราไวเนือ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120062-0572404 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
158 เด็กชายชยุตพงศ์   ใจแจ้ง 77/4 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340กำลังดำเนินการ 
159 เด็กชายชยุตม์   ศรีสุวรรณ์ 9/6 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
160 เด็กชายชลชาติ   พันเรี่ย 342 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290กำลังดำเนินการ 
161 นางสาวชลดา   แกล้วกล้าหาญ 244 ม.1 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
162 เด็กหญิงชลทิชา   ศิริเมย์ 50/443 ม. - บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 
163 นางสาวชลธิชา   รัตนะไชย 6 ม.- บ.- ซ.- ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
164 เด็กหญิงชลธิชา   เรืองพัชรา 9/99 ม.1 บ.- ซ.2 ถ.นาข่อยวิลล่า ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
165 เด็กหญิงชลธิชา   บุญถนอม 12 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
166 เด็กหญิงชลมาช   สงสกุล 18/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 131700961423482-  กำลังดำเนินการ 
167 เด็กหญิงชลลดา   เสวกจันทร์ 61/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120086-8692108  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
168 เด็กชายชลันธร   สัชชานนท์ 40 ม.3 บ.บ้านแสกกอง ซ. ถ. ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140  กำลังดำเนินการ 
169 เด็กหญิงชลิตา   ดำเล็ก 237/1 ม.6 บ.ฮ่องกอม่วง ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 510000988051709 กำลังดำเนินการ 
170 เด็กชายชวัลวิทย์   ฟุ้งมาก 23/3 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.กระเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
171 เด็กชายชัชชัย   เอี่ยมสะอาด 1/16 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
172 เด็กชายชัยชนะ   หมีกระจ่าง 101 ม.10 บ.่ท่าพลับ ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
173 เด็กชายชัยณรงค์   วงษ์สุวรรณ 65/6 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140  กำลังดำเนินการ 
174 เด็กชายชัยธวัช   รักษ์ณรงค์ 1/5 ม.8 บ.ท่าคลอง ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
175 เด็กชายชัยพิทักษ์   เที่ยงธรรม 31 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394