รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1726 นายจีระวัฒน์   ยอดสนิท 76 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 941800879763404  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1727 นายจีระศักดิ์   ศรีฉาย 25/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240080-7871490 กำลังดำเนินการ 
1728 นายจีระศักดิ์   ตะภา 141/27 ม.8 บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240086-7964325 กำลังดำเนินการ 
1729 นายจีระศักดิ์   พุทธวงค์ 93 ม.1 บ.สบจ้อม ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 561200614591500  กำลังดำเนินการ 
1730 นายจีรัฐิกาล   ดวงแก้ว 219 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200816814925 กำลังดำเนินการ 
1731 นายจีรานนท์   สีคำดี 69 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300875454702 กำลังดำเนินการ 
1732 นางสาวจีราพร   ปันมา 81/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300085-0346659 กำลังดำเนินการ 
1733 นายจีรายุ   ยศหมึก 68 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
1734 นางสาวจุฑาทิพย์   แซ่ซ่ง 27 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160กำลังดำเนินการ 
1735 นางสาวจุฑาทิพย์   สวรรค์ชัยพันธุ์ 57 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400892647013  กำลังดำเนินการ 
1736 นางสาวจุฑาทิพย์   เกิดทอง 93/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16100874048414 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1737 นางสาวจุฑามาศ   ปรีเปรม 53 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100624626989 กำลังดำเนินการ 
1738 นางสาวจุฑารัตน์   ใจมุข 101/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130082-8221126 กำลังดำเนินการ 
1739 นางสาวจุฑารัตน์   อิ่มสมบูรณ์ 42 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000929125184 กำลังดำเนินการ 
1740 นางสาวจุฑาลักษณ์   เกษสุรินทร์ชัย 62 ม.4 บ.ดงสมบูรณ์ ซ.- ถ.- ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190กำลังดำเนินการ 
1741 นายจ๋อมเครือ   ลุงอิน 15/158 ม.14 บ.สันปูเลย ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200896324130  กำลังดำเนินการ 
1742 นายฉลองเกียรติ   ประภัสร 47/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300993895977  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1743 นายฉัตรชัย   ใจตารักษ์ 1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900861143525  กำลังดำเนินการ 
1744 นายฉัตรชัย   ดอนขันไพร 49/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1745 นายฉัตรพล   หมื่นตูม 128 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500856222361  กำลังดำเนินการ 
1746 นายฉัตรมงคล   ดีฟื้น 79/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 22160 กำลังดำเนินการ 
1747 นายชญานัน   พวงมาลัย 80/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300833035575 กำลังดำเนินการ 
1748 นางสาวชฎาภรณ์   เลือกสาร 134 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
1749 นายชนกันต์   จันทรเสนา 22/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-0623566 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1750 นายชนกานต์   พงษ์นุช 68 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110082-3578247 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394