รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1751 นางสาวชนต์ชนก   ปานสุวรรณ 29/5 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320084-8378309 กำลังดำเนินการ 
1752 นายชนนิกานต์   ศิรศาสตร์ 38/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300909847442  กำลังดำเนินการ 
1753 นางสาวชนากานต์   สิทธิกรรณ์ 49/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130094-7904567 กำลังดำเนินการ 
1754 นางสาวชนาภา   ชูบัว 28 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150091-6494204 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1755 นายชนายุทธ   มานพ 4/1 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300879759054  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1756 นายชนายุทธ   มานพ 4/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300879759054  กำลังดำเนินการ 
1757 นายชนาวี   ชัยมูลทา 30/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181300867703599  กำลังดำเนินการ 
1758 นางสาวชนิดา   แตงเจริญ 21/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-0197486 กำลังดำเนินการ 
1759 นายชนุดม   เผือกพูลผล 260/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1760 นางสาวชมพูนุช   ลุงซอ 38/ช ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700933017608  กำลังดำเนินการ 
1761 นายชยุตพล   ชื่นประทุม 1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000818849412  กำลังดำเนินการ 
1762 นายชยุตพล   นุมาตรัมย์ 55 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000823496329  กำลังดำเนินการ 
1763 นายชรินทร์   แซ่ย่าง 95 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180  กำลังดำเนินการ 
1764 นางสาวชลดา   รัตนะไชย 6 ม.- บ.- ซ.- ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-881032500 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1765 นางสาวชลดา   เจริญสุข 84/21 ม.9 บ.บ้านเจ้าพ่อเขาตก ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-7832798 กำลังดำเนินการ 
1766 นายชลที   เครื่องเทศ 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000914488788 กำลังดำเนินการ 
1767 นายชลธาร   สมใจ 40/2 ม.10 บ.บ้านปง ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300907618300  กำลังดำเนินการ 
1768 นายชลธาร   กองวาจา 32/11 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300998202158  กำลังดำเนินการ 
1769 นางสาวชลธิชา   ชูราษฎร์ 72/14 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160095-7838963 กำลังดำเนินการ 
1770 นางสาวชลธิดา   พัสกุล 6 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 161300966753552  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1771 นางสาวชลธิรา   แซ่ม้า 40 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
1772 นางสาวชลมาส   ปวนมูล 100/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210082-6922270 กำลังดำเนินการ 
1773 นายชลสิทธิ์   มุตตระ 42582 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000864093049  กำลังดำเนินการ 
1774 นายชลสิทธิ์   กี่กระโทก 98/17 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000897654165  กำลังดำเนินการ 
1775 นายชลสิทธิ์   มีนิสัย 91 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600843409188  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394