รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1801 นายชลสิทธิ์   มีนิสัย 91 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600843409188  กำลังดำเนินการ 
1802 นางสาวชลิดา   ปลอดภัย 188/26 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100850346394 กำลังดำเนินการ 
1803 นางสาวชลิดา   จันทร์แก้ว 458/42 ม.6 บ.ธีรีนวิลล์ ซ.- ถ.เชียงใหม่-ดอยเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100861187582 กำลังดำเนินการ 
1804 นางสาวชลิดา   มดศรีแก้ว 142/629 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 150000857757500 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1805 นางสาวชลินทร   ดุจจานุทัศน์ 201 ม.4 บ.สันผีเสื้อ ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000861941050  กำลังดำเนินการ 
1806 นางสาวชลิยา   ขาวผ่อง 144/2 ม.- บ.- ซ.อู๋เรือดำ ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-888315527 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1807 นายชวนนท์   ปัทมอดิสัย 154/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000827596850 กำลังดำเนินการ 
1808 นายชวลิต   แสนจิตร์ 161 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150กำลังดำเนินการ 
1809 นายชวิน   สุข่า 69 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900828915978 กำลังดำเนินการ 
1810 นายชัชนันท์   สร้อยทอง 10/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400813661960 กำลังดำเนินการ 
1811 นายชัชพงศ์   โสมิยะ 161 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100811663717  กำลังดำเนินการ 
1812 นายชัชวาล   แปงหล้า 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1813 นายชัชวาลย์   ก๋าเร็ว 179/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100837011238  กำลังดำเนินการ 
1814 นายชัชวาลย์   คำมา 44/31 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
1815 นายชัชวิทย์   ขาวแดง 85 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300810906585  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1816 นายชัชวินทร์   แก้วอ่อน 77/282 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 111300894132550  กำลังดำเนินการ 
1817 นายชัยณรงค์   ชมชื่น 4/1 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200086-3655196 กำลังดำเนินการ 
1818 นายชัยณรงค์   บุตรสะสม 47 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000กำลังดำเนินการ 
1819 นายชัยณรงค์   สิงห์ทอง 37 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000915165505  กำลังดำเนินการ 
1820 นายชัยบูรณ์   ตระสักพนาคร 36 ม.02 บ.- ซ.- ถ. ต.ขุนลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120กำลังดำเนินการ 
1821 นายชัยปราการ   วิจิตทาดา 73/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000835873706 กำลังดำเนินการ 
1822 นายชัยพร   ใจบุญมา 42/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600826119706  กำลังดำเนินการ 
1823 นายชัยพร   สุรินทร์ 18/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-9588677 กำลังดำเนินการ 
1824 นายชัยยวัฒน์   ศรีบุญเรือง 74/3 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800877880175  กำลังดำเนินการ 
1825 นายชัยยาสิทธิ์   สมบัติแก้ว 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396