รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1826 นายชัยยุทธ   แผ่นชูเกียรติ 307/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300896927191  กำลังดำเนินการ 
1827 นายชัยรัตน์   ทีปะปาล 65 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
1828 นายชัยรัตน์   แก้วสระ 2/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
1829 นายชัยฤทธิ์   เสือราบ 62/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.-- ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540098789604 กำลังดำเนินการ 
1830 นายชัยวัฒน์   อุปกรณ์ 62/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100085-0300301 กำลังดำเนินการ 
1831 นายชัยวัฒน์   ขำประดิษฐ 149 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500843732175  กำลังดำเนินการ 
1832 นายชัยวัฒน์   กองเสริฐ 31/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000894335332 กำลังดำเนินการ 
1833 นายชัยวัฒน์   ศรีดามาตย์ 7/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-4094219 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1834 นายชัยวัฒน์   ศรีดามาตย์ 7/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8097671 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1835 นายชัยเดช   แก้วยศ 19 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1836 นายชาคริต   สมนิยาม 176/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300820865246  กำลังดำเนินการ 
1837 นายชาญณรงค์   แซ่ย่าง 148 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700844516273 กำลังดำเนินการ 
1838 นางสาวชาญวิสา   แซ่เฮ้อ 130 ม.8 บ.ไทยเจริญ ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310082-1885198 กำลังดำเนินการ 
1839 นายชาญไชย   ตานะ 69 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400895610080 กำลังดำเนินการ 
1840 นายชาตรี   กถาธรรมวุฒิ 122 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310กำลังดำเนินการ 
1841 นายชาตรี   วิจิตรพฤกษา 10/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120  กำลังดำเนินการ 
1842 นายชาติชาย   ล่วงเมา 324 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240087-4820187 กำลังดำเนินการ 
1843 นายชานน   ศรีแก้วใส 377/107 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000823811355  กำลังดำเนินการ 
1844 นางสาวชาลิสา   ผุยรอด 56/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140089-0900588,080-0201431 กำลังดำเนินการ 
1845 นางสาวชิดชนก   แซ่อึ่ง 175/6 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 843400956439088 กำลังดำเนินการ 
1846 นายชิติพันธ์   เปรมปรี 782/34 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000801315243  กำลังดำเนินการ 
1847 นายชินวัตร   ขยัก 57/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปีม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1848 นางสาวชีรณัฐ   หน่อตุ้ย 67/1 ม.7 บ.ดงป่างิ้ว ซ.- ถ.- ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200884301727  กำลังดำเนินการ 
1849 นางสาวชื่นกมล   จับจิตร - ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600927530349  กำลังดำเนินการ 
1850 นายชุติพนธ์   จะอือ 62 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 581500823852006 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396