รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1876 นางสาวณภัทร   อินทรีพงษ์ 133 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100839443029  กำลังดำเนินการ 
1877 นายณภัทร   จันทร์หล้าวงค์ 105/21 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000898989045 กำลังดำเนินการ 
1878 นายณรงค์   สมพิศมัย 20 ม.- บ.7 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140กำลังดำเนินการ 
1879 นายณรงค์ฤทธิ์   ตาลี่ 95 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800897013422 กำลังดำเนินการ 
1880 นายณรงค์ฤทธิ์   เมืองมา 390 ม.13 บ.แม่กา ซ. ถ. ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
1881 นายณรงค์ศักดิ์   พรหมโคต 289/9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
1882 นายณรงค์ศักดิ์   โปษยาอนุวัตร์ 338 ม.- บ.- ซ.บ้านสวย1 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 220000868181451 กำลังดำเนินการ 
1883 นางสาวณริสสา   มะณี 5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 581300933036640 กำลังดำเนินการ 
1884 นางสาวณัชชา   ทับทิมนาค 77/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241500868358139 กำลังดำเนินการ 
1885 นายณัชภาณุพงศ์   เสธา 119/35 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000848072759  กำลังดำเนินการ 
1886 นายณัฎฐากร   ชมโคกกรวด 21/24 ม.6 บ.- ซ.8 ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100860336667  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1887 นางสาวณัฏฐการณ์   กลิ่นถาวร 110 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210081-2877385 กำลังดำเนินการ 
1888 นางสาวณัฏฐณิชา   นรากิตติกุล 292/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290083-8371107 กำลังดำเนินการ 
1889 นายณัฏฐนันท์   ประดับวงษ์ 187 ม.1 บ.ท่าคันโท ซ.- ถ.- ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900847262995 กำลังดำเนินการ 
1890 นายณัฏฐวี   จันเลิศ 80/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 801200906825329  กำลังดำเนินการ 
1891 นางสาวณัฏณิชา   ไชยอินปัน 30/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190091-8522205 กำลังดำเนินการ 
1892 นายณัฐกร   กวงแหวน 81/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200814731690 กำลังดำเนินการ 
1893 นายณัฐกรณ์   น้อยกัญญา 305 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190090-3939185 กำลังดำเนินการ 
1894 นางสาวณัฐกานต์   กมลพันธ์ 25 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 0808542715   กำลังดำเนินการ 
1895 นายณัฐกานต์   ปันไชย 256 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800857366362  กำลังดำเนินการ 
1896 นายณัฐกานต์   แก้วศรีลา 64 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190กำลังดำเนินการ 
1897 นายณัฐกิจ   ศศิธร 121/149 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000895538558  กำลังดำเนินการ 
1898 นายณัฐชนน   สุวรรณปากแพรก 62/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100849283260 กำลังดำเนินการ 
1899 นายณัฐชนน   พิมพ์โต่ง 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260010814532152 กำลังดำเนินการ 
1900 นางสาวณัฐชยา   นาไชยเวท 307/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300875289029 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396