รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1901 นายณัฐวุฒ   ลัดดาพวง 53/1 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300840830740  กำลังดำเนินการ 
1902 นายณัฐวุฒิ   ใจสัตย์ 49 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400949731491  กำลังดำเนินการ 
1903 นายณัฐวุฒิ   ชมชื่น 91 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800870617240  กำลังดำเนินการ 
1904 นายณัฐวุฒิ   ปันยศ 74/10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100089-5549582 กำลังดำเนินการ 
1905 นายณัฐวุฒิ   หมั่นหา 129 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600861297945  กำลังดำเนินการ 
1906 นายณัฐวุฒิ   เดชอารัญ 70/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180  กำลังดำเนินการ 
1907 นายณัฐวุฒิ   ม่วงพันธุ์ 37/9 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-1966013 กำลังดำเนินการ 
1908 นายณัฐวุฒิ   เทพทอง 94/29 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140กำลังดำเนินการ 
1909 นายณัฐวุฒิ   อ่อนพุทธา 7/272 ม.13 บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-7426214 กำลังดำเนินการ 
1910 นายณัฐวุฒิ   บุญเรือง 113 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110  กำลังดำเนินการ 
1911 นายณัฐวุฒิ   นกน้อย 19/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110089-2129567 กำลังดำเนินการ 
1912 นายณัฐวุฒิ   คำเหมือน 39/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-4137894 กำลังดำเนินการ 
1913 นายณัฐวุฒิ   วิศาล 37/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1914 นายณัฐวุฒิ   ชัยมงคล 22 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1915 นายณัฐวุฒิ   คำเมือง 169 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1916 นายณัฐสิทธิ์   สาวิสิทธ์ 58 ม.8 บ.ลำบัว ซ. ถ. ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 181400939048368  กำลังดำเนินการ 
1917 นายณัฐสิทธิ์   งามจิตพิกุล 151 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
1918 นายณัฐสิทธิ์   ฟักทอง 124 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1919 นางสาวณัธการณ์   แจนพิมาย 89 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-5736911 กำลังดำเนินการ 
1920 นางสาวณิชกุล   สอนทอง 32 ม.8 บ.หนองเลา ซ. ถ. ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  กำลังดำเนินการ 
1921 นางสาวดนยา   พราหมณ์ดี 52/147 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-0725793 กำลังดำเนินการ 
1922 นายดนัย   นันตา 48/1 ม.1 บ.บ้านไร่ ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300912975622  กำลังดำเนินการ 
1923 นายดนุพล   สุขโข 33/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.สระบุรี 181600892402214  กำลังดำเนินการ 
1924 นายดนุพล   ใหลเลือน 106 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150  กำลังดำเนินการ 
1925 นางสาวดรัลพร   พิเคราะห์กิจ 91 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400832087931  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388