รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1901 นายณัฐชัย   หินมณี 34 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400819926301 กำลังดำเนินการ 
1902 นางสาวณัฐชา   บุญมาตุ้ย 71/3 ม.6 บ.ร้อยพร้อม ซ.- ถ.- ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300838627600  กำลังดำเนินการ 
1903 นางสาวณัฐฐินันท์   ลายเลิศ 23/1 ม.1 บ.ป่าข่อยเหนือ ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000957253005  กำลังดำเนินการ 
1904 นายณัฐดนัย   สังวาลย์ 211 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400812820569  กำลังดำเนินการ 
1905 นายณัฐดนัย   ศรีจันทร์ 291 ม.6 บ.ทุ่งบวกข้าว ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190089-8505631 053257194 กำลังดำเนินการ 
1906 นายณัฐดนัย   สุวรรณโชติ 6/7 ม.03 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
1907 นางสาวณัฐตะวัน   เจริญรุ่ง 157 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140084-8093508 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1908 นางสาวณัฐธิดา   หอมแชม 1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 841700845220519  กำลังดำเนินการ 
1909 นางสาวณัฐธิดา   สามารถกิจ 141/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1910 นายณัฐนนท์   มิลกุล 60 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-2430951 กำลังดำเนินการ 
1911 นายณัฐนันท์   จันทะบุญ 188/104 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100838624715 กำลังดำเนินการ 
1912 นายณัฐนันท์   ชาวพรหม 124/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240084-0817263 กำลังดำเนินการ 
1913 นายณัฐนันท์   อัศวไกรศรี 31 ม.3 บ.บ้านพริก ซ. ถ. ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140  กำลังดำเนินการ 
1914 นายณัฐนันท์   พลสงคราม 46/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000897502206  กำลังดำเนินการ 
1915 นางสาวณัฐนิชา   ลอยสุวรรณ 20/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 098-7634801 กำลังดำเนินการ 
1916 นายณัฐปคัลท์   คนซื่อ 24 ม.1 บ.ห้วยกั้ง ซ.- ถ.- ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1917 นายณัฐพงศ์   ลงจญ 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000861924240 กำลังดำเนินการ 
1918 นายณัฐพงศ์   กันทะทรง 87/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 0618024870   กำลังดำเนินการ 
1919 นายณัฐพงศ์   สารีอินทร์ 127 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200867577339 กำลังดำเนินการ 
1920 นายณัฐพงศ์   บุญอยู่ 119 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300841031613  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1921 นายณัฐพงศ์   คำปันติ๊บ 47 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1922 นายณัฐพงศ์   เมืองประดิษฐ์ 653/201 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000615801011  กำลังดำเนินการ 
1923 นายณัฐพงษ์   มหาวงค์ 142/147 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000810202965 กำลังดำเนินการ 
1924 นายณัฐพงษ์   ดวงติ๊บ 99 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700817063793  กำลังดำเนินการ 
1925 นายณัฐพงษ์   พุแค 99/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240089-9041197 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396