รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1926 นายณัฐภูมิ   สุดใจ 33 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600616351581  กำลังดำเนินการ 
1927 นายณัฐรินทร์   สักแก้ว 500/10 ม.2 บ.- ซ.1 ถ.- ต.- อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100  กำลังดำเนินการ 
1928 นางสาวณัฐวรรณ   สุขประเสริฐ 22/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000877505868  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1929 นายณัฐวัฒน์   นะวะโต 69/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400808457429 กำลังดำเนินการ 
1930 นายณัฐวัฒน์   สายสุวรรณ์ 172/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700895874366  กำลังดำเนินการ 
1931 นายณัฐวัฒน์   พรมสุข 146 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สอง จ.แพร่ 541200813874303  กำลังดำเนินการ 
1932 นายณัฐวัฒน์   พรมสุข 146 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สอง จ.แพร่ 541200813874303  กำลังดำเนินการ 
1933 นายณัฐวัฒน์   เชิดชม 31/57 ม.- บ.- ซ.ดอนนก 8/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000898718711 กำลังดำเนินการ 
1934 นายณัฐวัตร   โปธายี่ 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
1935 นายณัฐวุฒ   ลัดดาพวง 53/1 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300840830740  กำลังดำเนินการ 
1936 นายณัฐวุฒิ   ใจสัตย์ 49 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400949731491  กำลังดำเนินการ 
1937 นายณัฐวุฒิ   ชมชื่น 91 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800870617240  กำลังดำเนินการ 
1938 นายณัฐวุฒิ   ปันยศ 74/10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100089-5549582 กำลังดำเนินการ 
1939 นายณัฐวุฒิ   หมั่นหา 129 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600861297945  กำลังดำเนินการ 
1940 นายณัฐวุฒิ   เดชอารัญ 70/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180  กำลังดำเนินการ 
1941 นายณัฐวุฒิ   ม่วงพันธุ์ 37/9 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-1966013 กำลังดำเนินการ 
1942 นายณัฐวุฒิ   เทพทอง 94/29 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140กำลังดำเนินการ 
1943 นายณัฐวุฒิ   อ่อนพุทธา 7/272 ม.13 บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-7426214 กำลังดำเนินการ 
1944 นายณัฐวุฒิ   บุญเรือง 113 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110  กำลังดำเนินการ 
1945 นายณัฐวุฒิ   นกน้อย 19/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110089-2129567 กำลังดำเนินการ 
1946 นายณัฐวุฒิ   คำเหมือน 39/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-4137894 กำลังดำเนินการ 
1947 นายณัฐวุฒิ   วิศาล 37/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1948 นายณัฐวุฒิ   ชัยมงคล 22 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1949 นายณัฐวุฒิ   คำเมือง 169 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1950 นายณัฐสิทธิ์   สาวิสิทธ์ 58 ม.8 บ.ลำบัว ซ. ถ. ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 181400939048368  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392