รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1951 นายณัฐสิทธิ์   งามจิตพิกุล 151 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
1952 นายณัฐสิทธิ์   ฟักทอง 124 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1953 นางสาวณัธการณ์   แจนพิมาย 89 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-5736911 กำลังดำเนินการ 
1954 นางสาวณิชกุล   สอนทอง 32 ม.8 บ.หนองเลา ซ. ถ. ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  กำลังดำเนินการ 
1955 นางสาวดนยา   พราหมณ์ดี 52/147 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-0725793 กำลังดำเนินการ 
1956 นายดนัย   นันตา 48/1 ม.1 บ.บ้านไร่ ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300912975622  กำลังดำเนินการ 
1957 นายดนุพล   สุขโข 33/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.สระบุรี 181600892402214  กำลังดำเนินการ 
1958 นายดนุพล   ใหลเลือน 106 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150  กำลังดำเนินการ 
1959 นางสาวดรัลพร   พิเคราะห์กิจ 91 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400832087931  กำลังดำเนินการ 
1960 นางสาวดวงพร   สุดลึก 27/7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
1961 นางสาวดวงฤดี   เลี้ยงประไพพรรณ 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
1962 นางสาวดวงเดือน   โพธิ์สะวัง 197/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000613092581  กำลังดำเนินการ 
1963 นางสาวดารารัตน์   ศิริสมพงษ์ 3/1 ม.10 บ.- ซ.เศรษฐสัมพันธ์ ถ.- ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 181400962975684  กำลังดำเนินการ 
1964 นางสาวดารารัตน์   เสือชม 77 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
1965 นางสาวดารินทร์   แซ่ย่าง 104 ม.6 บ.ปางค่าเหนือ ซ.- ถ.- ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
1966 นายดำรงศักดิ์   ฮวดจำปา 97 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190085-8263085 กำลังดำเนินการ 
1967 นายดุลยวัตร   ไชยขัติย์ 61/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000083-8678951 กำลังดำเนินการ 
1968 นายตติยนนท์   แซ่พ่าน 87 ม.6 บ.ขุนน้ำพริก ซ. ถ. ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160  กำลังดำเนินการ 
1969 นางสาวตรีชฎา   ทองแท้ 3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300891488707  กำลังดำเนินการ 
1970 นายตรีเทพ   เฟื่องยศพินิจ 22 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
1971 นายตะวัน   เทิดไพรพนาวัลย์ 54 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
1972 นายตะวัน   ศักดิ์อุบล 18 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000876591782 กำลังดำเนินการ 
1973 นางสาวตะวันฉาย   พระสุรัตน์ 191/5 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
1974 นางสาวตะวันฉาย   โพธิ์ทอง 30 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1975 นายตันติวรรธ   แซ่หลื่อ 44 ม.- บ.- ซ.- ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000813978591  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392