รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
176 เด็กชายชัยพิทักษ์   เที่ยงธรรม 31 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
177 เด็กชายชัยมงคล   ภักดี 400 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140กำลังดำเนินการ 
178 เด็กชายชัยยุทธ   สิ้นสุด 78 ม.6 บ.หนองกลางดง ซ.- ถ.- ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
179 เด็กชายชัยรัตน์   สุนทรพงษ์ 9/2 ม.5 บ.บึงคา ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
180 นายชัยสิทธิ์   งามเขว้า 149 ม.3 บ.ทุ่งหลวง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
181 นายชัยอนันต์   จุลจงกล 161 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
182 เด็กชายชัยเฉลิม   ดีนิล 15 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
183 เด็กชายชาญณรงค์   ฉัตรเฉลิม 68/3 ม.3 บ.บูรณะพาณิชย์ ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
184 เด็กชายชาญณรงค์   ฉัตรเฉลิม 68/3 ม.3 บ.บูรณะพาณิชย์ ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
185 เด็กชายชาดร   กาญจนวิลาสกุล 36 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
186 นายชาตริต   ซื่อสัตย์ 257 ม.2 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
187 เด็กชายชาตรี   เบ็นยูหนุย 65/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
188 เด็กชายชาตรี   วิลัย 5/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
189 เด็กชายชาติกล้า   ทองวิเชียร 61/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
190 เด็กชายชาติชาย   - 102/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
191 เด็กชายชานน   บุญศิริ 62 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
192 นายชานนท์   เพ็งเกลี้ยง 124 ม.9 บ.บ้านหนองหอยโข่ง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
193 เด็กชายชายณัฐชัย   มุธาธร 105/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160กำลังดำเนินการ 
194 เด็กชายชาริฟ   กาดเส็น 169 ม.10 บ.บ้านปากปิง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
195 เด็กชายชาริฟ   ลู่เด็นบุตร 218 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8115008-3656-7921 0-7566-7076 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
196 เด็กชายชารีฟีน   สูนสละ 156 ม.6 บ.บ้านสนใหม่ ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
197 เด็กชายชาฤทธิ์   วาเย๊ะ 100/70 ม.- บ.- ซ.ชุมชนอโศกดินแดง ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10320  กำลังดำเนินการ 
198 เด็กหญิงชาลิตา   ภู่สุวรรณ์ 109 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100881823752  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
199 เด็กหญิงชาลิสา   แบนมา 39 ม.- บ.- ซ.ถนอมศรี ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 951100611928455 กำลังดำเนินการ 
200 เด็กชายชาลี   ใจเติม 216 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396