รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1976 นายต่วนอับดุลคอนี   ปาแซ 122/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1977 นายต่อฤทธิ์   ทรงนิติธรรม 332 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140084-3597503 กำลังดำเนินการ 
1978 นายถนอมพล   กอนแก้ว 40 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500899992805  กำลังดำเนินการ 
1979 นายทนง   จะแฮ 504/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000812890861 กำลังดำเนินการ 
1980 นายทนง   เท่าเจริญวงค์ 66 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 503300801237085  กำลังดำเนินการ 
1981 นางสาวทยาตา   พินิกัน 39/125 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160080-4259268 กำลังดำเนินการ 
1982 นายทรงวุฒติ   เวชปรีชา 70/124 ม.- บ.- ซ.กิ่งแก้ว 32 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105400851151632 027500237 กำลังดำเนินการ 
1983 นายทรงเดช   ศรีราชา 20/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110กำลังดำเนินการ 
1984 นายทรัพย์ทวี   เทพองค์ 105 ม.6 บ.กองหิน ซ.- ถ.ฮอด-ดอยเต่า ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400869126423  กำลังดำเนินการ 
1985 นายทวย   ละปาน 267 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50360กำลังดำเนินการ 
1986 นายทวินันท์   แก้วจา 255/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600875795875  กำลังดำเนินการ 
1987 นายทวีทรัพย์   สุดใจ 54 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000810100034 กำลังดำเนินการ 
1988 นางสาวทวีวรรณ   สอาดเหลือ 11/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำต้อยติ่ง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
1989 นายทวีศักดิ์   ใบสนธิ์ 29/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
1990 นายทวีโชค   ปงหาญ 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1991 นายทศพร   แปงใจ 398 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500835772124 กำลังดำเนินการ 
1992 นายทศพร   แนววิเศษ 153/2 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปีม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000090-4533716 กำลังดำเนินการ 
1993 นายทศพล   ภูตระกูล 20 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600851811227  กำลังดำเนินการ 
1994 นายทศพล   นิสีดา 292 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100881916289  กำลังดำเนินการ 
1995 นายทอง   แซ่ซ่ง 177 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310กำลังดำเนินการ 
1996 นายทัชชกร   พูลเกษม 130 ม.6 บ.ปากกอง ซ. ถ.ชม-ลพ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400897006906  กำลังดำเนินการ 
1997 นายทัตพงษ์   วณารักษ์ 15 ม.00 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300890872493  กำลังดำเนินการ 
1998 นางสาวทัศนีย์   ภิรมย์ 152/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300085-0161108 กำลังดำเนินการ 
1999 นางสาวทัศนีย์   ตั้งตัว 13/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000873044147  กำลังดำเนินการ 
2000 นางสาวทาริกา   สายวงค์ฝั้น 585 ม.1 บ.หมื่นด้วย ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800897552805  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394