รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2001 นางสาวทิฆัมพร   พูลสวัสดิ์ 48/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-9123610 กำลังดำเนินการ 
2002 นายทินกร   วาทกานต์ 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000901015082 กำลังดำเนินการ 
2003 นายทินกร   แซ่เล้า 129/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2004 นายทินพันธ์   ปัญญา 80 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 581300812896652 กำลังดำเนินการ 
2005 นายทินภัทร   ใจดี 81 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140086-1914414 กำลังดำเนินการ 
2006 นางสาวทิพชนก   อินม่วง 42 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
2007 นางสาวทิพยาภรณ์   ใยสุ่น 68 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110094-8515347 กำลังดำเนินการ 
2008 นางสาวทิพย์รัตน์   ดีลา 17/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-762885 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2009 นางสาวทิพย์วรินทร์   เรือนใจ 58/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230091-7916068 กำลังดำเนินการ 
2010 นางสาวทิพวรรณ   ใสอะร่าม 86/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000869191983 กำลังดำเนินการ 
2011 นางสาวทิพวรรณ   บุปผา 24/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 820000833934029 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2012 นางสาวทิราภรณ์   แสงจำนงค์ 68 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เคียนซา-พระแสง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130กำลังดำเนินการ 
2013 นางธณพัฒณ์   สัตย์ซื่อ 36 ม.1 บ.ป่างิ้ว ซ. ถ. ต. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 571700894594619   กำลังดำเนินการ 
2014 นายธนกร   ทนะวัง 162 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝายแก้ว อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 550000814739951 กำลังดำเนินการ 
2015 นายธนกร   แซ่หย่าง 498 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700801351796  กำลังดำเนินการ 
2016 นายธนกร   เกื้อด้วง 71/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130062-2387740 กำลังดำเนินการ 
2017 นายธนกร   รวมสร้อย 50/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 541100947370497 กำลังดำเนินการ 
2018 นายธนกร   ไชยรัตน์ 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2019 นายธนกฤต   แก้วชำราญ 58 ม.- บ.ศรีปิงเมือง ซ.- ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000811667129  กำลังดำเนินการ 
2020 นายธนกฤต   เตจ๊ะ 141/2 ม.8 บ.กิ่วแก้ว ซ.- ถ.- ต.้ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2021 นายธนกฤษณ์   สัมฤทธิตานนท์ 137/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000957251089  กำลังดำเนินการ 
2022 นายธนชิต   สุดสวาท 50 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-4166016 กำลังดำเนินการ 
2023 นายธนทัต   จันปะพนาไพร 90/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130กำลังดำเนินการ 
2024 นายธนทัต   อินคำ 79 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200846086045  กำลังดำเนินการ 
2025 นายธนธรณ์   ไกลลืม 120 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 241600927902562 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394